Gå til innhold

Livsstil, celler, miljøgifter og ekstrem natur

Disse og mange andre spennende temaer er på blokka når BFIs rådgivende utvalg for medisinsk biokjemi, hematologi og koagulasjon (RUMBIO) setter sammen program for Bioingeniørkongressen.

Diabetes på dagsorden

Onsdag starter Mikhail Sovershaev med temaet HbA1c ved kapillærelektroforese. Etter lunsj vil Ragnar Martin Joakimsen snakke om forebygging og diabetesantistoffer, før Åse Torunn Pettersen fortsetter om svanger- 
skapsdiabetes. Bioingeniør Eva Sjule overtar etter legene og forteller om arbeidet med prøvesvar i Fürst Medisinske Laboratorium sin nye pasientportal. 

Farmakologi og hematologi

Torsdag er det egne sesjoner for både farmakologi og hematologi. I den første sesjonen er det overlege Lena Aronsen som starter med grunnleggende farmakokinetikk. Hun skal også snakke om DOAK, status 2019. Farmasøyt Rolf A. Klaasen foreleser om bruk og måling av monoklonale antistoffer. Senere vil temaene være rusmiddelanalyser, prøvetaking og miljøgifter. Det er lege i spesialisering Linn Pedersen Årnes, bioingeniør Ida Marie Haugom og seniorforsker Linda Hanssen som deler sine kunnskaper om disse emnene. 

Flasker på laboratoriet

Parallelt er det utviklingsrekken for normale erytrocytter Siri Støtterud snakker om på sesjonen for hematologi, før Lene Mikkelsen tar for seg erytrocytter med avvikende morfologi. Hemaglobinopatier i rutinen, vurderinger og diagnostikk er tema for Runa Marie Grimholt sitt foredrag. Utviklingsrekken for normale leukocytter er det Siri Støtterud som forklarer, før Jorunn Marie Andersen snakker om synkende sædkvalitet, mulige årsaker og behov for standardisert sædanalyse. Alle foreleserne er dyktig bioingeniører. 

Livsstil, kosthold og ekstrem natur

Fredag er det livstil og kosthold som kommer i fokus. Ernæringsfysiolog Ida Rasmussen vil snakke om lipider og deres rolle i livstil og kosthold. Bioingeniør Laila Fure ser på interferens i ulike metoder for måling av lipider. Forsker Laila Arnesdatter Hopstock vil dele funn fra Tromsøundersøkelsen, og snakker om overvekt og kardiometabolsk helse. Sist, men ikke minst, vil lege Erik Sveberg Dietrichs snakke om hvordan kroppen takler ekstrem natur. 
 
Vi får også flere innlegg fra bioingeniører som holder frie foredrag.  
 
RUMBIO håper å se mange i salen! 

Etikk i genteknologiens tidsalder

Kan vi klippe og lime i genene som vi vil? Hva har skjedd innen bioteknologien de siste tre årene? Og hvilke etiske utfordringer møter bioingeniører som skal ta prøve av en pasient som ikke vil? 

Publisert: Sist oppdatert: