Gå til innhold

Et mangfoldig bioingeniøryrke – det myke og det harde

Teknologirevolusjonen gir oss muligheter til raskere svar, mer selvtesting, pasientnære tester og online legetilbud, men som bioingeniør skal man også ivareta barn og pasienter og gi de et trygt møte med helsevesenet. Mer om dette hører du på Bioingeniørkongressen.

Fremtidens pasientnære analysering

På sesjonen for pasientnær analysering 22. mai er det fokus på fremtidsrettet bruk av PNA. Vi får besøk av professor i e-helse Eirik Årsand som er opphavsmann til «Diabetesdagboka» og jobber med teknologi som gir personer med diabetes mulighet til å overvåke eget blodsukker. Nils Reinton fra Fürst Medisinske laboratorium kommer for å snakke om PNA på Apotek og Mats Gilbert gir oss et innblikk i akuttmedisin og når svarene virkelig haster. I tillegg får vi besøk av Jan Einar Vaage som forteller om NITO sitt nye medlemstilbud – online legetjenester og fordeler og ulemper med dette.  

Preanalyse og de myke møtene i prøvetaking 

Sesjonen for preanalyse 24. mai innledes av RUPPAS egen Mia Hansen Hjelle som avdekker myter og sannheter når det gjelder preanalyse. Lutz Shwettmann, Laboratoriespesialist fra Medisinsk biokjemi Ålesund, forteller det siste nye innen preanalyse og diabetes.  

Videre er fokuset på kommunikasjon og de korte møtene med pasienten i forbindelse med prøvetaking. Stine Marie Antonsen deler sine erfaringer fra prøvetaking og vi får besøk av barn og unge «sykehusproffer» fra Forandringsfabrikkens som forteller om sine møter med bioingeniøren og helsevesenet. I tillegg gleder vi oss til å høre politimann Arne Guddal snakke om kommunikasjon og holdninger i møte med mennesker i vanskelige situasjoner. 

Rådgivende utvalg for preanalyse, pasientnær analysering og selvtesting (RUPPAS) gleder seg til å dele sitt mangfoldige program med deg.  

Forskning - formidling og folkeopplysning

Spennende sesjon om hvordan man kan kommunisere det kompliserte.

Bioingeniør som holder foredrag

Publisert: Sist oppdatert: