Gå til innhold
Papir og kaffekopp i et møterom

Samling for bioingeniører i primærhelsetjenesten

BFI ønsker å legge til rette for at bioingeniører på legekontor kan bygge nettverk og utveksle erfaringer som har betydning for deres rolle på legekontoret – faglige spørsmål, så vel som erfaringer knyttet til lønn og arbeidsvilkår. Møt andre bioingeniører fra legekontor på Bioingeniørkongressen!

NITO BFI organiserer bioingeniører som arbeider i primærhelsetjenesten både i kommunal og privat virksomhet. I fremtiden vil repertoaret av pasientnære analyser øke, blant annet som følge av kortere liggetid på sykehus. Mer diagnostikk vil flyttes ut i kommunene og det er viktig at bioingeniører ivaretar kvaliteten for denne diagnostikken og synliggjør bioingeniørens kompetanse.  

Egen samling i Tromsø


NITO Bioingeniørfaglig institutt inviterer deg som jobber i primærhelsetjenesten til å delta på en egen samling på Bioingeniørkongressen i Tromsø! Vi ønsker å legge til rette for at bioingeniører på legekontor kan bygge nettverk og utveksler erfaringer om fag, instrument, organisering, samhandling, lønn og arbeidsvilkår. Erfaringer fra Midt-Norge viser at slike samlinger er svært nyttige. Wenche Grøtan fra Melhus legekontor og medlem av RUPPAS (Rådgivende utvalg for preanalyse, pasientnær analysering og selvtesting) kommer for å fortelle om denne samlingen med årelange tradisjoner.  

Fag, teknologi og lønn på agenden


Det blir et sammensatt program av fag, teknologi og lønnsforhandlinger. En representant fra NITO kommune kommer for å fortelle om lønn og lønnsforhandlinger. Ingrid Horgen snakker om rutiner for vedlikehold av medisinsk teknisk utstyr og Anni Kunneneje viser oss hvordan man skal tolke plot og feilmeldinger på celletellere. 

Hva gjør en kommunebioingeniør?


Vi ser også frem til å høre hvilke arbeidsoppgaver som preger kommunebioingeniør Janneche Peersen sin hverdag. Hun er en av Norges få kommunebioingeniører og har vært ansatt i denne stillingen de siste fire årene i Sandnes kommune.  
 
Vi ser frem til å se deg på samling torsdag 23. mai på Bioingeniørkongressen!

Medisinsk mikrobiologi

I denne sesjonen får du blant annet høre om arbeidet med bakteriehunder, hurtigtester for influensa, mikrober, infeksjoner, antibiotikabehandling og resistens.

Publisert: Sist oppdatert: