Gå til innhold
Bioingeniørstudenter fra Høgskolen i Østfold

Nye tider og nye kunnskapsbehov - også for bioingeniører

Hva trenger vi å kunne som bioingeniører i fremtiden? I en tid med rask teknologisk utvikling og nye retningslinjer for bioingeniørutdanningen stilles det nye krav til kompetanse, samarbeid, metoder og praksis. Hør mer om dette på Bioingeniørkongressen i Tromsø til våren.

Alle helse- og sosialfagutdanningene skal få nye nasjonale retningslinjer og felles rammeplan. Retningslinjene skal definere den kompetansen som studentene skal ha etter endt utdanning, slik at den er i tråd med brukernes og tjenestenes kompetansebehov. 

Bioingeniørutdanningen er blant de første som tar dem i bruk.  Universitetslektor Bjarne Hjeltnes ved OsloMet, som er med i Kunnskapsdepartementets oppnevnte programgruppe, vil fortelle mer om hvilken praktisk betydning de nye nasjonale retningslinjene (RETHOS) har for bioingeniørutdanningen.

IKT for framtiden

Programmet er utarbeidet av BFIs rådgivende utvalg for utdanning (RUFUT) og de ønsker i tillegg å sette fokus på hvilke kunnskapsbehov bioingeniører har i framtiden. Til å svare på hva bioingeniører trenger av IKT-kunnskaper nå og framover, har de invitert Linda Eie Svendsen som er bioingeniør og IKT-rådgiver ved Sykehuset i Vestfold.

Videre vil bioingeniør og høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold, Mette Lundstrøm Dahl fortelle om samarbeidsmetoder og bruk av nye metoder i undervisningen. Fra NTNU Trondheim vil førsteamanuensis Kristin S. Steinsbekk dele deres erfaringer med nye tider og nye kunnskapsbehov.

Hvordan bli en bedre praksisveileder

Praksis er en viktig del av profesjonsutdanningen av bioingeniører. Anita Iversen er bioingeniør og leder for Senter for Helsefaglig pedagogisk utvikling ved UiT i Tromsø. Hun er medforfatter av en ny fagbok om praksis, og hun vil snakke om hvordan du kan bli en bedre praksisveileder.

Velkommen til sesjon 1 onsdag 22. mai.

Pasientnær analyse og preanalyse

Teknologirevolusjonen gir oss muligheter til raskere svar, mer selvtesting, pasientnære tester og online legetilbud, men som bioingeniør skal man også ivareta barn og pasienter og gi de et trygt møte med helsevesenet.

Publisert: Sist oppdatert: