Gå til innhold

Program for Bioingeniørkongressen 2019

Det faglige programmet for Bioingeniørkongressen byr på en rekke spennende og interessante foredrag. Fordyp deg i detaljprogrammet for de parallelle sesjonene og bli inspirert!

Foreløpig program Bioingeniørkongressen 2019

Program onsdag 22.mai (oppdatert 16.05.19)

Program torsdag 23. mai (oppdatert 08.05.19)

Program fredag 24. mai (oppdatert 08.05.19)

Programmet tar sikte på å gi et tilbud til bioingeniører innen de fleste fagretninger. Vi legger opp til å presentere nye metoder og analyser, nye og framtidige måter å jobbe på og å synliggjøre bioingeniørfaget.

Det er sesjoner innenfor utdanning, medisinsk biokjemi, mikrobiologi, patologi/cytologi, preanalyse, blodbank, etikk, medisinsk genetikk og forskning.

Det blir også plenumsforedrag av generell interesse.

Merk at det annonserte programmet er foreløpig og at vi tar forbehold om eventuelle endringer.

Det inviteres også til posterutstilling på kongressen. Dette er deltakernes mulighet til å presentere sitt faglige arbeid for de øvrige deltakerne på kongressen. De beste posterne og frie foredragene kåres og får priser under avslutningsseremonien for kongressen.

Samling for bioingeniører i primærhelsetjenesten

Møt andre bioingeniører fra legekontor på Bioingeniørkongressen!

Livsstil, celler, miljøgifter og ekstrem natur

Livsstil, celler, miljøgifter og ekstrem natur er på blokka når BFIs rådgivende utvalg for medisinsk biokjemi, hematologi og koagulasjon (RUMBIO) setter sammen program for Bioingeniørkongressens tre dager. Er du klar for faglig påfyll i Tromsø?

Flasker i laboratoriet

Publisert: Sist oppdatert: