Før du søker, må du fylle ut BFIs abstraktmal: 

NITO BFIs abstraktmal

 • Abstraktmalen laster du opp ferdig utfylt i skjemaet under:

Send inn ditt abstrakt og søknad om stipend:

Arbeidssted

Kontaktinformasjon

Abstrakt

Ønsker du å stille med poster eller fritt foredrag?
Er innholdet i poster/fritt foredrag presentert tidligere?
Er det flere som skal presentere og/eller er medforfattere?

Legg inn følgende informasjon om dine medforfattere / forelesere:

 • Stillingstittel / grad
 • Arbeidssted / sykelhus / institusjon
 • Avdeling / seksjon
 • By / land
 • E-post

Laste opp abstraktteksten din 

Husk å bruke BFIs abstraktmal som du finner øverst på denne siden.

Denne filtypen er ikke støttet

  Dra og slipp eller klikk for å laste opp

  Vil du samtidig søke BFIs Studiefondet om posterstipend?

  I forbindelse med NML 2023 så lyses det ut 40 posterstipend til medlemmer av NITO BFI.

  Dersom du får innvilget stipend får du dekket deltakelse og utgifter i forbindelse med posteren på inntil 8000 NOK.