Bioingeniører
Bioingeniører over hele verden tester nå for koronavirus Covid-19. Et nytt internasjonalt forum skal sikre deling av kunnskap og erfaringer på tvers av landegrenser og fagområder. Foto: Annette Larsen.

Under er det noen få eksempler på spørsmål og tema som er interessante å få belyst i det nyopprettede internasjonale forumet som EPBS har opprettet på sin hjemmeside:

  • Hvilke tester benytter dere for å teste for for Covid-19?
  • Hvilke instrumenter bruker dere for å teste for Covid-19?
  • Hvor mange tester er dere i stand til å gjennomføre per dag i deres laboratorier?
  • Hvilke rutiner har dere for smittevern?

Formål med forumet

Formålet med forumet er å ha en plattform hvor bioingeniører kan utveksle kunnskap og erfaringer om Koronaviruspandemien.

Gå til EPBS Covid-109 forum

På tvers av fagområder og landegrenser

NITO BFI oppfordrer til at man benytter dette forumet til å dele spørsmål og svar om Covid-19, på tvers av fagområder og landegrenser.

Foreløpig har forumet fokus på 6 områder. Deriblant molekylærbiologisk testing og serologi. Husk at dersom man vil bidra med innlegg eller kommentarer i forumet, så må man registrere seg som bruker på EPBS sin hjemmeside. Det er enkelt og gratis. Det kreves ingen registrering for å lese innlegg.

Aktuell informasjon i koronaens tid

Bioingeniørene må sikres en forsvarlig arbeidshverdag

Snart vil det være mulig å måle hvor mange som har gjennomgått koronavirusinfeksjon

Bioingeniørfaglig institutt