På tross av at fysiske arrangementer etter mars 2020 ble avlyst som følge av koronapandemien, har NITO BFI opprettholdt et bredt kurstilbud.

- Flere av våre ordinære kurs har i løpet av koronapandemien blitt tilrettelagt og overført digitalt, sier Lisa Husby, instituttleder i NITO BFI. - Vi har erfart at det har vært både stor interesse og deltakelse på flere av de digitale kursene og foredragene vi har gjennomført.

- Vi har fått mange positive tilbakemeldinger på både tema og faglig innhold, og ønsker at flere skal få muligheten til å se noen av de digitale kurs og streamsendingene vi har hatt, sier hun.

Noen av våre tidligere sendte digitale kurs og streamsendinger

Sprøyte- og blodskrekk

Hvordan forstå frykt for sprøyter og blod, og hvordan kan du som bioingeniør best hjelpe den som er redd?

Elin Fjerstad, psykologspesialist ved Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken ved Diakonhjemmet Sykehus i Oslo, behandler pasienter med sprøytefobi og sprøytevegring.

Hvordan formidle via poster

Bioingeniør og seksjonsleder ved infeksjonsimmunologi og molekylærdiagnostikk ved sykehuset i Vestfold, Mette Lundstrøm Dahl, lærer deg mer om hvordan du kan formidle bioingeniørfaglige prosjekter via poster.

Kunstig intelligens og digital etikk

Våre data benyttes allerede i storskala av globale aktører som vil tjene penger på oss. Hvordan kan vi sørge for å nyttiggjøre oss våre egne data, som for eksempel helsedata på en god måte?

Helsesektoren er opptatt av personvern og den digitale utviklingen går saktere der enn ellers i samfunnet. Er det uetisk å ikke benytte disse datakildene for å gjøre våre liv bedre ved å gi forskningen tilgang eller ta i bruk maskinlæring til å stille diagnoser?

Får du nok faglig utvikling?

Spesialistgodkjenning – hva kreves og hvorfor skal jeg bli spesialist?

Er du leder og planlegger systematisk kompetansebygging i avdelingen? Eller er du bioingeniør som snuser på om spesialistordningen er noe for deg? Her får du svar på alt du lurer på om BFIs spesialistordning for bioingeniører.

Østnorsk ingeniørkonferanse – pandemi og teknologi

Koronaviruset satte helsevesenet på store prøvelser. Hva ble de teknologiske utfordringene? Hvilken betydning får pandemien for våre framtidige helsetjenester?

Hva er en biobank?

Flere digitale kurs og arrangementer 

- Vi vil fortsette med å utvikle digitale kurs og streamsendinger framover. Vi ser at digitale arrangementer som medlemmene kan se i lunsjen på jobben eller i sofaen hjemme, gjør at flere får muligheten til å få faglig påfyll, avslutter Husby.