Gå til innhold
Utklipp fra IFBLS nettside
Bioingeniørfaglig institutt

International Journal of Biomedical Laboratory Science (IJBLS) i ny drakt

International Journal of Biomedical Laboratory Science (IJBLS) er et nettbasert, fagfellevurdert tidsskrift som utgis to ganger hvert år av International Federation of Biomedical Laboratory Science (IFBLS).

Nå vil de ha norske bioingeniører som fagfeller og til redaksjonen.

Tidsskriftet ble startet av IFBLS’ medlemsorganisasjon i Taiwan i 2011, men i mai 2020 ble drift og nettsiden overført til IFBLS. Patricia Tille fra USA er nå sjefredaktør. Marie Nora Roald, som også er seksjonsleder ved Medisinsk biokjemi i Ålesund, er teknisk redaktør. 

- Formålet med tidsskriftet er å spre informasjon og kunnskap til det internasjonale laboratoriesamfunnet, forteller Roald.

Ønsker å vokse

- På sikt er ambisjonen for tidsskriftet å vokse fra to til flere nummer i året og å øke innflytelsesfaktoren, altså målet på gjennomsnittlige siteringer av artikler publisert i tidsskriftet, sier hun.

Marie Roald, seksjonsleder medisinsk biokjemi Ålesund- Første nummer er nå nettopp lansert. Alle artiklene er fagfellevurdert og tidsskriftet er godkjent i Norge som tellende. Tidligere har det kun bestått av enkeltartikler som er publisert som et virtuelt nummer.

- Det er fortsatt et nettbasert tidsskrift, men det er nå laget som et mer fullstendig tidsskrift med forside, lederartikler og litt annen informasjon i tillegg til de tre vitenskapelige artiklene, forteller Roald (bildet).

Til tidsskriftet: International Journal of Biomedical Laboratory Science

Vil rekruttere fagfeller og medlemmer til redaksjonen

- Vi rekrutterer for tiden fagfeller, og vi er også ute etter medlemmer til redaksjonen (Editorial Board). Interesserte norske kandidater kan melde seg gjennom å sende inn CV til IFBLS sitt vitenskapelige ekspertnettverk.

Ønsker du å melde deg som kandidat?: IFBLS Scientific Network of Experts

Oppgi ved henvendelse om du er interessert i å være «Peer reviewer» (fagfelle), eventuelt også om du er interessert i å stille som kandidat til IJBLS Editorial Board.

- Det er en viss prestisje i dette, og jeg vil oppfordre norske bioingeniører som oppfyller de kompetansemessige kravene til å melde sin interesse, sier Roald.

- Tidsskriftet dekker de fleste hoveddisipliner innen faget. Neste nummer kommer til å inneholde noen artikler om hematologi. Vi kommer også til å begynne med «Publish ahead», altså legge ut vitenskapelige artikler fortløpende etter hvert som de er godkjent, avslutter hun.

Bioingeniørfaglig institutt

Publisert: Sist oppdatert: