Bli medlem av NITO BFI ledelse

Som medlem får du:

  • Motta nyhetsbrev med relevant stoff innen ledelse
  • Motta lenker til opptak av relevante digitale kurs
  • Delta på temamøter
  • Bidra i påvirkningsarbeid
NITO BFI ledelse er en arena for personlig lederutvikling, kompetanseheving og relasjonsbygging mellom bioingeniørledere og andre ressurspersoner innen faget ledelse. 

I tillegg til nettverket for bioingeniører har NITO har også et eget lederforum.

Sjekk ut NITO Lederforum

 

Spesialistgodkjenning for bioingeniører

Har du ansatte som ønsker mer faglig fordypning? Planlegger du systematisk kompetansebygging i avdelingen? Les mer om hva som skal til for å bli spesialist og din rolle som leder.