Gå til innhold
Illustrasjon fra "Maria og bioingeniøren", et aktivitetshefte for barn. Illustrasjon: Martina Jürs
Illustrasjon fra "Maria og bioingeniøren", et aktivitetshefte for barn. Illustrasjon: Martina Jürs
Bioingeniørfaglig institutt

Brosjyrer og dokumenter

Her er en oversikt over brosjyrer, policydokumenter og annet materiale fra NITO Bioingeniørfaglig institutt (BFI).

Documents in english 

Bioingeniørutdanning

Brosjyre Bachelor i bioingeniørfag / bioingeniørutdanning 
Brosjyren skrives ut tosidig A4-ark og brettes.
Plakat bioingeniørutdanning
Brosjyrer og plakat med QR-kode til filmen "Hva gjør en bioingeniør" får du tilsendt ved å kontakte BFI.

Pasientnær analysering

Pasientnær analysering (Policy, 3. utgave, 2018)

Faglig forsvarlig blodprøvetaking

Faglig forsvarlig blodprøvetaking

Framtidstrender i bioingeniørfaget

Framtidstrender i bioingeniørfaget

Etikk for bioingeniører

Etikkhefte - Etikk for bioingeniører
Plakat Yrkesetiske retningslinjer
Plakat Yrkesetiske retningslinjer med underpunkter

Plakater i A3-format er tilgjengelig.

Retningslinjer samhandling med leverandører

Retningslinjer for bioingeniørers for samhandling med leverandører av produkter og tjenester

Livsfasepolitikk

Policydokument Livsfasepolitikk for bioingeniører

Blodprøvetaking

Veiledningsdokument Faglig forsvarlig blodprøvetaking (2.utg. 2018)
Policydokument Blodprøvetaking i sykehus

Risiko for stikkskader

Spørreskjema - Forebygging av risiko for stikkskader
Spørreskjema kan fritt brukes og kopieres, men NITO Bioingeniørfaglig institutt og Center for Phlebotomy Education Inc. må oppgis som kilde.

"Maria og bioingeniøren"

Maria og bioingeniøren er et lite hefte for barn. Det forteller historien om lille Maria som skal på sykehus og få tatt blodprøve. Heftet og fargeblyanter kan bestilles fra BFI kostnadsfritt.
Maria og bioingeniøren

 Barn og blodprøver

Brosjyre om barn og blodprøver (begge sider til printing)
Brosjyre om barn og blodprøver (begge sider, rotert, side to er rotert 180 grader noe som passer de fleste skrivere)
Brosjyre om barn og blodprøver utside
Brosjyre om barn og blodprøver innside

Brosjyren trykkes tosidig og brettes i tre. På den ene siden er det satt av plass til å stemple med egen informasjon, for eksempel laboratoriets adresse og åpningstid.

Blodprøven

Brosjyre Blodprøven (begge sider til printing)
Brosjyre Blodprøven (begge sider til printing, rotert, side to er rotert 180 grader, noe som passer de fleste skrivere)
Brosjyre Blodprøven utside
Brosjyre Blodprøven innside

Brosjyren trykkes tosidig og brettes i tre. På den ene siden er det satt av plass til å stemple med egen informasjon, for eksempel laboratoriets adresse og åpningstid.

 

Spesialistgodkjenning

Brosjyre Spesialistgodkjenning for bioingeniører
Brosjyre Spesialistgodkjenning for bioingeniører (folder - trykkes tosidig på A3)
Plakat Spesialistgodkjenning for bioingeniører

Ta kontakt om du vil ha materiell tilsendt i posten.