Ta kontakt med NITO BFI om du ønsker å få materiell tilsendt i posten. 

Documents in english 

Barn og blodprøvetaking

Brosjyren "Barn og blodprøvetaking" finnes på språkene: norsk (bokmål), nord-samisk, engelsk, polsk, somali og arabisk og kan bestilles via www.nito.no/barn

Barn og blodprøvetaking BioButterfly fargelegg meg

Bioingeniørutdanning

Brosjyren skrives ut tosidig A4-ark og brettes.

Brosjyre Bachelor i bioingeniørfag / bioingeniørutdanning

Brosjyrer og plakat med QR-kode til filmen "Hva gjør en bioingeniør" får du tilsendt ved å kontakte BFI.

Pasientnær analysering

Pasientnær analysering (Policy, 3. utgave, 2018)

Faglig forsvarlig blodprøvetaking
Framtidstrender i bioingeniørfaget
Etikk for bioingeniører
Retningslinjer samhandling med leverandører
Livsfasepolitikk
Hefte: Maria og bioingeniøren

Maria og bioingeniøren

Maria og bioingeniøren er et lite hefte for barn. Det forteller historien om lille Maria som skal på sykehus og få tatt blodprøve. Heftet og fargeblyanter kan bestilles fra BFI kostnadsfritt.

Maria og bioingeniøren

Spesialistgodkjenning