Gå til innhold
Illustrasjon fra "Maria og bioingeniøren", et aktivitetshefte for barn. Illustrasjon: Martina Jürs
Illustrasjon fra "Maria og bioingeniøren", et aktivitetshefte for barn. Illustrasjon: Martina Jürs
Bioingeniørfaglig institutt

Brosjyrer og dokumenter

Her er en oversikt over brosjyrer, policydokumenter og annet materiale fra NITO Bioingeniørfaglig institutt (BFI).

Documents in english 

Bioingeniørutdanning

Brosjyre Bachelor i bioingeniørfag / bioingeniørutdanning 
Brosjyren skrives ut tosidig A4-ark og brettes.

Plakat bioingeniørutdanning
Brosjyrer og plakat med QR-kode til filmen "Hva gjør en bioingeniør" får du tilsendt ved å kontakte BFI.

Pasientnær analysering

Pasientnær analysering (Policy, 3. utgave, 2018)

Faglig forsvarlig blodprøvetaking

Faglig forsvarlig blodprøvetaking

Framtidstrender i bioingeniørfaget

Framtidstrender i bioingeniørfaget

Etikk for bioingeniører

Etikkhefte - Etikk for bioingeniører
Plakat Yrkesetiske retningslinjer
Plakat Yrkesetiske retningslinjer med underpunkter

Plakater i A3-format er tilgjengelig.

Retningslinjer samhandling med leverandører

Retningslinjer for bioingeniørers for samhandling med leverandører av produkter og tjenester

Livsfasepolitikk

Policydokument Livsfasepolitikk for bioingeniører

"Maria og bioingeniøren"

Maria og bioingeniøren er et lite hefte for barn. Det forteller historien om lille Maria som skal på sykehus og få tatt blodprøve. Heftet og fargeblyanter kan bestilles fra BFI kostnadsfritt.
Maria og bioingeniøren

 Spesialistgodkjenning

Plakat Spesialistgodkjenning for bioingeniører

Ta kontakt om du vil ha materiell tilsendt i posten.