Gå til innhold
Hematologi illustrasjon: Anette Larsen
Bioingeniørfaglig institutt

Dobbeltmedlemskap i Forskerforbundet

Man kan være medlem av både NITO og Forskerforbundet uten å betale dobbel kontingent.

Dobbeltmedlemskap kan tegnes av personer som er ansatt ved universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter og som er medlemsberettiget i begge organisasjoner. For eksempel har mange av NITOs medlemmer ved bioingeniørutdanningene dobbeltmedlemskap i Forskerforbundet.

Som dobbeltmedlem i NITO og Forskerforbundet betaler du full kontingent til NITO og en tilleggsavgift til Forskerforbundet.

Fulle rettigheter

Med dobbeltmedlemskap har du fulle rettigheter på lik linje med ordinære medlemskap i begge forbundene. 

Forskerforbundet ivaretar dobbeltmedlemmene i lønnsforhandlinger, medbestemmelse, personalsaker, tillitsvalgtopplæring, mens NITO ivaretar medlemmenes faglige interesser.

Slik blir du dobbeltmedlem i Forskerforbundet og NITO

  • Dersom du allerede er medlem i NITO og ønsker medlemskap også i Forskerforbundet; husk å krysse av for "NITO" på innmeldingsskjema hos Forskerforbundet.
  • Dersom du ikke er medlem hos verken NITO eller Forskerforbundet og ønsker dobbeltmedlemskap, må du melde deg inn i NITO først, deretter Forskerforbundet.
  • Dersom du er medlem av Forskerforbundet og ønsker dobbeltmedlemskap, meld deg inn i NITO og gi beskjed til Forskerforbundet om at du skal være dobbeltmedlem.

Mer om Forskerforbundet

Medlemsfordeler

NITO-medlemmer har tilgang på markedets kanskje beste tilbud innen blant annet bank og forsikring.

Vi gir nyttig karriereveiledning og har et bredt kurstilbud som hever din kompetanse.

Se alle dine medlemsfordeler