Abstraktsamling
Programhefte med praktisk informasjon

Program onsdag 1. juni
Program torsdag 2. juni
Program fredag 3. juni

 

Se video om Bioingeniørkongressen 2016. 

Bli inspirert av plenumsforedragene. Velg blant sju parallelle sesjoner i tre hele dager.