Spesialkurs: Intervju av blodgivere

Her finner du presentasjoner og annen dokumentasjon fra BFIs spesialkurs Intervju av blodgivere. Arrangementet ble gjennomført 20. - 21. november i Oslo, og hadde 57 påmeldte deltakere.

Husk kildehenvisninger ved bruk av materiale fra foredragene.

Program Intervju av blodgivere 20.-21.11.2017

Mandag 20. november

01 Velkommen og informasjon. Hanne Braathen 
02 Kommunikasjon i operativ luftfart Jarle Gimmestad. Presentasjonen er ikke tilgjengelig på nett.
03 Kommunikasjon_vanskelige samtaler Anne Kristine Bergem
04 Bruk av sosiale medier Camilla Grøholt
05 Sosiale medier og etikk Mona Pedersen Unnerud
06 Etikk og etisk refleksjon Mona Pedersen Unnerud

Gruppearbeidene vil ikke være tilgjengelig på nett.

 Tirsdag 21. November

 7. De formelle og juridiske rammer for blodgiversamtalen Lise Sofie Haug Nissen-Meyer. Ikke lenger tilgjengelig på nett.
08 Myggbårne sykdommer - blodgiving og utfordringer Sadaf Bhatti
09 Myggbårne sykdommer Torunn Nygård
10. Hvorfor er blodgiversamtalen så viktig Lise Sofie Haug Nissen-Meyer. Presentasjonen er ikke lenger tilgjengelig på nett.
11 Erfaringer med nytt blodgiverskjema og retningslinjer Lene Haugnæss
12 Intervjuteknikk Roar Thon

Filmene med eksempler på intervju av blodgivere er ikke tilgjengelig på nett.

 Relasjonsledelse for bioingeniørledere

Kurset ble gjennomført 20. - 21. november på Lillestrøm, og var fulltegnet med 20 deltakere. Foreleser var Jan Spurkeland fra Relasjonsledelse Norge. Dokumentasjon er sendt deltakerne.

Program Relasjonsledelse for bioingeniørledere 2017

Nettverkstreff for kvalitetsarbeid i medisinske laboratorier og workshop

Her finner du presentasjoner og annen dokumentasjon fra BFIs årlige nettverkstreff og workshop om kvalitetsarbeid i medisinske laboratorier. Arrangementet ble gjennomført 13. - 14. november i Oslo, og hadde 182 påmeldte deltakere.

Husk kildehenvisninger ved bruk av materiale fra foredragene.

Mandag 13. november 2017

Program Nettverkstreff 2017 Kvalitetsarbeid i medisinske laboratorier

Hva er god veiledning? Sidsel Tveiten. Ikke lenger tilgjengelig, kontakt ved spørsmål.
Prosesskart – er det nyttig i laboratoriet? Turid Fredriksen
Hvordan skrive godt? Tekstdoktor Christine Calvert
Noklus Seksjon sykehuslaboratorier. Nye tilbud til alle laboratoriespesialitetene. Gunn Berit Berge Kristensen
Informasjon fra Norsk Akkreditering. Hilde Marie Angell Eid

Poster Pauseyoga Rutt-Lovise Sætren Strand

Tirsdag 14. november 2017

Program Workshop Oppfølging av avvik og uønskede hendelser 2017

Oppfølging av avvik og uønskede hendelser. Ann Helen Aakernes

Lederdagene 2017

Her finner du presentasjoner og annen dokumentasjon fra BFIs årlige konferanse for ledere i alle nivåer i medisinske laboratorier. Arrangementet ble gjennomført 24. - 25. oktober i Trondheim.

Husk kildehenvisninger ved bruk av materiale fra foredragene.

Presentasjonene ligger med to sider per bilde. Dersom du ønsker flere bilder per ark, velg "multiple bilder" i utskriftsmenyen.

Program Lederdagene 2017

Tirsdag 24. oktober

00 - Åpning Lisa Husby Sande

Tema: Endring og omstilling

01 - Pasientorientert organisering Torbjørn Aas
02 - Medarbeiderskap, en suksessfaktor for utvikling May Kvello
03 - Ledelse i omstillingsprosesser - Hvordan bli leder for sine medarbeidere Stein Jonny Valstad

Tema: Innovasjon og forskning

04 - Hvordan fremme forskning på eget laboratorium Gilda Opland

Tema: Lederrollen

05 - Hvordan gikk det å bli leder for kolleger Solveig Winther
06 - Flere, bedre, sikrere, hurtigere, billigere Ivan Brandslund

Onsdag 25. oktober

Tema: Politikk og autorisasjon

 07 - Rekruttering og lønn Ragnhild Brataker
08 - Autorisasjon Lisa Husby Sande
09 - Hvordan fikk jeg autorisasjon Francis Dimson

Tema: Framtidens bioingeniør

10 - Utvikling av nasjonale faglige retningslinjer for helse- og utdannings Per Hepsø
11 - Framtidens bioingeniør - oppgavedeling Tora Almås
02- Framtidens bioingeniør - oppgavedeling Marte Øverli Opheim

Tema: Lederkompetanse

13 - Lederkompetanse Kristian Firing
14 - Synlig og ansvarlig Anne-Kristin Fjellstad
15 - Hvordan selge inn ulike budskap - kommunikasjon Åse Børset
16 - Ti tips til ledere Marit Moum Aune. Presentasjonen er ikke tilgjengelig på nett.

Vitenskapelig publisering og innovasjon i helsesektoren

Her finner du presentasjoner og annen dokumentasjon fra BFIs kurs i vitenskapelig publisering og innovasjon i helsesektoren. Arrangementet ble gjennomført 19. - 20. september i Trondheim.

Husk kildehenvisninger ved bruk av materiale fra foredragene.

Presentasjonene ligger med to sider per bilde. Dersom du ønsker flere bilder per ark, velg "multiple bilder" i utskriftsmenyen.

Program vitenskapelig publisering og innovasjon i helsesektoren 2017

Tirsdag 19. september

Tema: Publisering

1 og 9 Publiseringsprosessen og Kritisk vurdering av artikler. Kirsti Berg
2 Ulike artikkeltyper i vitenskapelige tidsskrift. Tor-Arne Hagve
3 Tellekantsystemet, h-indeks, publiseringspoeng og impact faktor. Tor-Arne Hagve
4 Sjusk, snusk og fusk blant forskere. Bjørn Hoffman
5 Åpen eller lukket publisering - hvordan velge tidsskrift. Sindre Pedersen
6 Litteratursøk og referansehåndtering. Katrine Aronsen
7. Hva kreves og hva forventes av forfatterne. Når skal man stå i takk? (forfatterskap/Vancouver reglene). Runa Marie Grimholt. Presentasjonen er ikke tilgjengelig på nett.
8 CRIStin. Ingerid Arbo
10. Populærvitenskapelig formidling. Atefe Tari. Presentasjonen er ikke tilgjengelig på nett.

 Onsdag 20. september

Tema: Innovasjon

11. Innovasjon i helsesektoren. Toril Nagelhus Hernes. Presentasjonen er ikke tilgjengelig på nett.
12 Hvorfor kommersialisere forskning. Tonje S. Steigedal
13. Hvordan omsette ide til prosjekt Ketil Thorstensen. Presentasjonen er ikke tilgjengelig på nett.
14. Innovasjon i Bioingeniørutdanningen. Lars Landrø. Presentasjonen er ikke tilgjengelig på nett.
15 Persontilpasset medisin. Bjørn Henning Grønberg
16. Biobank/samtykke. Øyvind Løveseter Mikkelsen. Presentasjonen er ikke tilgjengelig på nett.
17. En vitenskapelig reise fra bondens - til mosjonistens marked. Ulrik Wisløff. Presentasjonen er ikke tilgjengelig på nett.
18 Ung innovasjonspris 2016, historien bak suksessen. Tine Almås Hunt

 

Koagulasjon

Her finner du presentasjoner og annen dokumentasjon fra BFIs kurs i koagulasjon. Arrangementet ble gjennomført 13.-14. september i Bergen.

Husk kildehenvisninger ved bruk av materiale fra foredragene.

Presentasjonene ligger med to sider per bilde. Dersom du ønsker flere bilder per ark, velg "multiple bilder" i utskriftsmenyen.

Program Koagulasjon 2017

Onsdag 13. september

1 Velkommen og informasjon om RUMBIO

Tema: Preanalyse

2 Felles sentrifugeringsbetingelser for serum- og plasmaprøver til medisinsk biokjemi og koagulasjonsanalyser Anita Mikalsen

Tema: Antikoagulasjon, trombose og slag

3 DOAK-status i Norge, når er det aktuelt å måle Ann Helen Kristoffersen Presentasjonen er tilgjengelig på forespørsel.
4 DOAK ved Oslo universitetssykehus. Nærmil Ghadani
5 DOAK-interferens på koagulasjonsanalyser. Siri Heier
6 Metoder for DOAK på LC-MSMS. Birgit Marlene Tovik Wollmann
Dør-til-nåltid - pasientflyt. Christer Lie. Foredraget er ikke tilgjengelig på nett
Trombolyse og antikoagulasjon. Christer Lie. Foredraget er ikke tilgjengelig på nett.
9 Marevan og DOAK-farmakokinetikk og farmakogenetikk Charlotte Lorentze Stokes

Tema: Pasientnær analysering og preanalyse

10 Hemolyse og lipemi som feilkilder for koagulasjonsanalyser Kine Svendsen
11 Metodeforskjeller på sentralisert PT-INR og pasientnær analysering Anne Stavelin. Presentasjonen er ikke tilgjengelig på nett. Kontakt for mer informasjon.

Torsdag 14. september

Tema: Blødning og trombotisk trombocytopenisk purpura

Blødningsutredning - når utrede og hvilke analyser. Ann Helen Kristoffersen. Presentasjonen er tilgjengelig på forespørsel.
12 Blødningsutredning - faktormangler og von Willebrand faktor Marie Skogstad Le
13 Trombocyttfunksjonstester Multiplate Monica Orlin
14 Trombotisk trombocytopenisk purpura og ADAMTS13 Siri Lie Størkersen

Tema: Kvalitetskontroll og samkjøring

15 Verifisering av nytt reagenslot. Vibeke Hinderlid
16 Hvor stor forskjell kan vi ha mellom analyseinstrumenter - hva er godt nok Merete Knudsen Litleskare
17 Erfaring fra ekstern kvalitetsvurdering Gro Giske og Kjersti Østrem

Tema: Automasjon

18 Erfaringer fra Sykehuset Østfold Kalnes Lisbeth Hollsten

 

Molekylærpatologi

Her finner du presentasjoner og annen dokumentasjon fra BFIs kurs i molekylærpatologi. Arrangementet ble gjennomført 7.-8. juni i Oslo. Rådgivende utvalg for patologi (RUFPAT).

Husk kildehenvisning ved bruk av materiale fra foredragene.

Presentasjonene ligger med to sider per bilde. Dersom du ønsker flere bilder per ark, velg "multiple bilder" i utskriftsmenyen.

Detaljprogram molekylærpatologi

Onsdag 7. juni

Utvikling av molekylære metoder Gunhild Trøen
Preanalyse Heidemarie Svendsen
Amplikasjonsmetoder Emiel Janssen
NGS - hva går det ut på Vahid Bemanian
Kvalitetssikring av molekylærgenetiske undersøkelser Ann-Hilde Kalsaas
Hvordan bygge opp en molekylærpatologisk lab? Gry Geitvik Foredraget kommer.
Betydningen av tverrfaglig samarbeid i molekylærpatologi Hege Russnes Ikke tilgjengelig på nett.

Torsdag 8. juni

NGS i diagnostikk Emiel Janssen
ctDNA - sirkulerende tumor DNA Bente Risberg Foredraget er ikke tilgjengelig på nett.
HPV virus i diagnostikk av kreft og forstadier tl kreft Irene Øvestad
MSI - erfaringer fra Tromsø Kristin Åberg
FISH metode og analyse og FISH-diagnostikk Klaus Beiske
Molekylærpatologi - veien videre Ying Chen Foredraget er ikke tilgjengelig på nett.

Preanalyse

Her finner du presentasjoner og annen dokumentasjon fra BFIs kurs om preanalyse. Arrangementet ble gjennomført 10. - 11. mai 2017 i Bergen av Rådgivende utvalg for preanalyse, pasientnær analysering og selvtesting (RUPPAS).

Husk kildehenvisninger ved bruk av materiale fra foredragene.

Presentasjonene ligger med to sider per bilde. Dersom du ønsker flere bilder per ark, velg "multiple bilder" i utskriftsmenyen.

Detaljprogram Preanalysekurs 2017

Onsdag 10. mai

Åpning - informasjon om RUPPAS. Helga Aasen Osvoll
Blodprøvetaking og preanalyse – Gamle myter og ny kunnskap. Astrid-Mette Husøy
Preanalytisk fagsenter ved Haukeland universitetssjukehus. Marit Sverresdotter Sylte
Preanalytiske utfordringer innen mikrobiologi. Lene Henriksen Holm
Preanalytiske utfordringer innen hormonanalyser. Astrid Torvestad
Preanalytiske utfordringer innen medisinsk genetisk diagnostikk. Kjetil Solland
Preanalytiske utfordringer innen blodbank. Maren Lohne Sellevoll
Preanalytiske utfordringer innen patologi. Hilde Karin Rødningen
Preanalytiske utfordringer innen medisinsk biokjemi. Mia Helen Hansen Hjelle
Kommunikasjon i det korte møtet. Anne Kristine Bergem
Blodkultur – når, hvorfor og hvordan. Reidar Hjetland
Arbeid med fagprosedyre for prøvetaking til blodkultur. Helga Aasen Osvoll
Nasjonal holdbarhetsdatabase – hvordan kan vi finne ut hvor lenge prøver er holdbare. Anne Elisabeth Solsvik
Plasma eller serum. Fordeler og ulemper ved valg av prøvemateriale. Kristin Moberg Aakre

Torsdag 11. mai

Prøvemottak og automasjon av preanalyse. Berit Rønning Torpet
Kvalitetsindikatorer i preanalyse. Gunn Berit Berge Kristensen
Elektronisk rekvirering. Merethe Nygård
Overvåking av transport av prøver. Vivi Eide Bengtsson
Preanalytiske forhold ved biobanking. Ann Cathrine Kroksveen
Bare en urinprøve… Karina Hill Bjerkestrand
Biologiske variabler som påvirker analyseresultatene, med vekt på intraindividuell biologisk variasjon. Aasne Aarsand. Ikke tilgjengelig på nett. Ta kontakt med for mer informasjon.
Prøvetakingsvolum fra premature, nyfødte og barn – har det betydning. Anne Lise Bjørke Monsen
Kalkulator for å bestemme blodvolumet hos barn og voksne finnes her: http://reference.medscape.com/calculator/estimated-blood-volume

Verdsettende kommunikasjon. Trond Haukedal 

Utdanningskonferansen 2017

Her finner du presentasjoner og annen dokumentasjon fra BFIs utdanningskonferanse. Arrangementet ble gjennomført 8. - 9. mai 2017 i Kristiansand av Rådgivende utvalg for utdanning (RUFUT)

Husk kildehenvisninger ved bruk av materiale fra foredragene.

Presentasjonene ligger med to sider per bilde. Dersom du ønsker flere bilder per ark, vel "multiple bilder" i utskriftsmenyen.

Detaljprogram Utdanningskonferansen 2017

Mandag 8. mai

Tema: Kompetanseutveksling og undervisningsmetoder

1. Ansvar for egen læring?
Vi ønsker oss initiativrike og faglig engasjerte studenter som tar ansvar for egen og andres læring! Hvordan kan vi tilrettelegge for dette ved å bruke ulike verktøy i undervisning og veiledning?

1. Lars Landrø

2. Kristin Steinsbekk. Foredraget er ikke tilgjengelig på nett.

3. Elisabeth Ersvær. Foredraget er ikke tilgjengelig på nett.

4.Gry Sjøholt

Workshops etter faginndeling:

Erfaringsutveksling om nye undervisningsmetoder og læringsmuligheter for studenter

Tirsdag 9. mai

Tema: Veiledning av studenter i praksis

Makt og avmakt – veiledning av studenter i praksis Marit Greek og Kari Mari
Jonsmoen. Foredraget er ikke tilgjengelig på nett.

Gruppediskusjoner og workshop

Bevisstgjøring av rolle og ansvar. Avmystifisere
veiledning. Bli tryggere på egen rolle som veileder

 

Bioingeniørdagen 2017: Antibiotikaresistens

Her finner du presentasjoner og annen dokumentasjon fra BFIs konferanse i forbindelse med Bioingeniørdagen 2017: Antibiotikaresistens. Arrangementet ble gjennomførst 29.-30. mars 2017 i Tromsø og ble arrangert av BFIs RUFMIK

Husk kildehenvisninger ved bruk av materiale fra foredragene.

Presentasjonene ligger med to sider per bilde. Dersom du ønsker flere bilder per ark, vel "multiple bilder" i utskriftsmenyen.

Program Bioingeniørdagen 2017: Antibiotikaresistens

Foredrag onsdag 29. mars

 Resistensutvikling i Norge Gunnar Simonsen

Referanselaboratorium - presentasjon av K-res' funksjon Ellen H. Josefsen

Helgenomsekvensering og hurtigdiagnostikk Ørjan Samuelsen

Bioingeniørene rolle i kampen mot antibiotikaresistens Anita Løvås Brekken

Utbrudd av multiresistens Klebsiella ved Universitetssykehuset Nord-Norge Torni Myrbakk. Foredraget er ikke tilgjengelig på nett.

En øyekatarr til besvær - utbrudd av MRSA på nyfødtintensiv ved Universitetssykehuset Nord-Norge Monica Nervik. Foredraget er ikke tilgjengelig på nett.

Screening, diagnostikk og håndtering av utbrudd - erfaringer fra laboratoriet Anne-Kristin N. Tengesdal

Overvåkning og utbrudd av MRSA Arsalan Moghen

Antibiotikastyring i sykehus Gunnar Simonsen

Foredrag torsdag 30. mars

Antibiotikaresistens i et globalt perspektiv Iren Høyland Löhr

Er antibiotikaresistens reverserbart? Pål Jarle Johansen. Foredraget er ikke tilgjengelig på nett.

Presentasjon av NORHED-prosjekt Bjørg Haldorsen. Foredraget er ikke tilgjengelig på nett.

Bærerskap av ESPBL blant Tromsøs befolkning Lotte L. E. Andreassen

Antibiotikaresistens i bakterier i kloakk og avløp fra sykehus, folk fe og fisk Henning Sørum. Foredraget er ikke tilgjengelig på nett.

Utfordringer med antibiotikabruk i primærhelsetjenesten - er et KUPP løsningen Terje Nilsen

Hvorfor lete etter antibiotika i havet Jeanett H. Andersen

Komponentframstilling i blodbank

Her finner du presentasjoner og annen dokumentasjon fra BFIs kurs i komponentframstilling i blodbank. Arrangementet ble gjennomførst 22.-23. mars 2017 i Oslo og arrangeres av BFIs RUFIT

Husk kildehenvisninger ved bruk av materiale fra foredragene.

Presentasjonene ligger med to sider per bilde. Dersom du ønsker flere bilder per ark, vel "multiple bilder" i utskriftsmenyen.

Program Komponentframstilling i blodbank 2017

Foredrag onsdag 22. mars

Manuell trombocyttproduksjon ved Sykehuset Innlandet
Presentasjonen er ikke tilgjengelig på nett.

Delautomatisert med Tacsi Maria Johanson

Automatisert med Reveos Nina Saki Eriksen Netland

Bakteriekontroll av trombocytter - fallgruver Mirjana Arsenovic

Hematologisk kvalitetskontroll av blodkomponenter Kjersti Roen Eriksen

Resultater fra spørreundersøkelsen om miljø- og bakterologisk overvåkning i blodbank . Presentasjonen er ikke tilgjengelige på nett. Kontakt for mer informasjon om studien.

Preanalyse Maren L. Sellevoll

Ekstern kvalitetskontroll Line Steffarud

Moglege framtidige kvalitetskontrollar Hanne Braathen

Foredrag torsdag 23. mars

Kalde og varme trombocytter . Presentasjonen er ikke tilgjengelig på nett. Kontakt hvis du ønsker ytterligere informasjon om studien.

Utfordringer med økt bruk av trombocyttkonsentrat - erfaringer fra UNN Oddrun Jensen

Etikk - forbruk og kassering av trombocytter Farshid Ezligini

Statistisk prosesskontroll Ingvild Teigum

Oppfølging av avvik Ingvild Teigum

Endringskontroll - validering av nytt utstyr Brita Hermundstad

Oppfølging av utstyr etter service og vedlikehold Kristin Berg Schøyen

Et varslet blodbad Torger Aarstad Aase. Presentasjonen er ikke tilgjengelig på nett.