Gå til innhold
Bioingeniørfaglig institutt

Gjennomførte BFI-kurs 2017

Her finner du kursdokumentasjon fra gjennomførte kurs og arrangementer.

Molekylærpatologi

Her finner du presentasjoner og annen dokumentasjon fra BFIs kurs i molekylærpatologi. Arrangementet ble gjennomført 7.-8. juni i Oslo. Rådgivende utvalg for patologi (RUFPAT).

Husk kildehenvisning ved bruk av materiale fra foredragene.

Presentasjonene ligger med to sider per bilde. Dersom du ønsker flere bilder per ark, velg "multiple bilder" i utskriftsmenyen.

Detaljprogram molekylærpatologi

Onsdag 7. juni

Utvikling av molekylære metoder Gunhild Trøen
Preanalyse Heidemarie Svendsen
Amplikasjonsmetoder Emiel Janssen
NGS - hva går det ut på Vahid Bemanian
Kvalitetssikring av molekylærgenetiske undersøkelser Ann-Hilde Kalsaas
Hvordan bygge opp en molekylærpatologisk lab? Gry Geitvik Foredraget kommer.
Betydningen av tverrfaglig samarbeid i molekylærpatologi Hege Russnes Ikke tilgjengelig på nett.

Torsdag 8. juni

NGS i diagnostikk Emiel Janssen
ctDNA - sirkulerende tumor DNA Bente Risberg Foredraget er ikke tilgjengelig på nett.
HPV virus i diagnostikk av kreft og forstadier tl kreft Irene Øvestad
MSI - erfaringer fra Tromsø Kristin Åberg
FISH metode og analyse og FISH-diagnostikk Klaus Beiske
Molekylærpatologi - veien videre Ying Chen Foredraget er ikke tilgjengelig på nett.

Preanalyse

Her finner du presentasjoner og annen dokumentasjon fra BFIs kurs om preanalyse. Arrangementet ble gjennomført 10. - 11. mai 2017 i Bergen av Rådgivende utvalg for preanalyse, pasientnær analysering og selvtesting (RUPPAS).

Husk kildehenvisninger ved bruk av materiale fra foredragene.

Presentasjonene ligger med to sider per bilde. Dersom du ønsker flere bilder per ark, velg "multiple bilder" i utskriftsmenyen.

Detaljprogram Preanalysekurs 2017

Onsdag 10. mai

Åpning - informasjon om RUPPAS. Helga Aasen Osvoll
Blodprøvetaking og preanalyse – Gamle myter og ny kunnskap. Astrid-Mette Husøy
Preanalytisk fagsenter ved Haukeland universitetssjukehus. Marit Sverresdotter Sylte
Preanalytiske utfordringer innen mikrobiologi. Lene Henriksen Holm
Preanalytiske utfordringer innen hormonanalyser. Astrid Torvestad
Preanalytiske utfordringer innen medisinsk genetisk diagnostikk. Kjetil Solland
Preanalytiske utfordringer innen blodbank. Maren Lohne Sellevoll
Preanalytiske utfordringer innen patologi. Hilde Karin Rødningen
Preanalytiske utfordringer innen medisinsk biokjemi. Mia Helen Hansen Hjelle
Kommunikasjon i det korte møtet. Anne Kristine Bergem
Blodkultur – når, hvorfor og hvordan. Reidar Hjetland
Arbeid med fagprosedyre for prøvetaking til blodkultur. Helga Aasen Osvoll
Nasjonal holdbarhetsdatabase – hvordan kan vi finne ut hvor lenge prøver er holdbare. Anne Elisabeth Solsvik
Plasma eller serum. Fordeler og ulemper ved valg av prøvemateriale. Kristin Moberg Aakre

Torsdag 11. mai

Prøvemottak og automasjon av preanalyse. Berit Rønning Torpet
Kvalitetsindikatorer i preanalyse. Gunn Berit Berge Kristensen
Elektronisk rekvirering. Merethe Nygård
Overvåking av transport av prøver. Vivi Eide Bengtsson
Preanalytiske forhold ved biobanking. Ann Cathrine Kroksveen
Bare en urinprøve… Karina Hill Bjerkestrand
Biologiske variabler som påvirker analyseresultatene, med vekt på intraindividuell biologisk variasjon. Aasne Aarsand. Ikke tilgjengelig på nett. Ta kontakt med for mer informasjon.
Prøvetakingsvolum fra premature, nyfødte og barn – har det betydning. Anne Lise Bjørke Monsen
Kalkulator for å bestemme blodvolumet hos barn og voksne finnes her: http://reference.medscape.com/calculator/estimated-blood-volume
Kursets spørretime – Spørsmål og svar fra spørretimen legges ut på Diskusjonsforumet.
Verdsettende kommunikasjon. Trond Haukedal 

Utdanningskonferansen 2017

Her finner du presentasjoner og annen dokumentasjon fra BFIs utdanningskonferanse. Arrangementet ble gjennomført 8. - 9. mai 2017 i Kristiansand av Rådgivende utvalg for utdanning (RUFUT)

Husk kildehenvisninger ved bruk av materiale fra foredragene.

Presentasjonene ligger med to sider per bilde. Dersom du ønsker flere bilder per ark, vel "multiple bilder" i utskriftsmenyen.

Detaljprogram Utdanningskonferansen 2017

Mandag 8. mai

Tema: Kompetanseutveksling og undervisningsmetoder

1. Ansvar for egen læring?
Vi ønsker oss initiativrike og faglig engasjerte studenter som tar ansvar for egen og andres læring! Hvordan kan vi tilrettelegge for dette ved å bruke ulike verktøy i undervisning og veiledning?

1. Lars Landrø

2. Kristin Steinsbekk. Foredraget er ikke tilgjengelig på nett.

3. Elisabeth Ersvær. Foredraget er ikke tilgjengelig på nett.

4.Gry Sjøholt

Workshops etter faginndeling:

Erfaringsutveksling om nye undervisningsmetoder og læringsmuligheter for studenter

Tirsdag 9. mai

Tema: Veiledning av studenter i praksis

Makt og avmakt – veiledning av studenter i praksis Marit Greek og Kari Mari
Jonsmoen. Foredraget er ikke tilgjengelig på nett.

Gruppediskusjoner og workshop

Bevisstgjøring av rolle og ansvar. Avmystifisere
veiledning. Bli tryggere på egen rolle som veileder

 

Bioingeniørdagen 2017: Antibiotikaresistens

Her finner du presentasjoner og annen dokumentasjon fra BFIs konferanse i forbindelse med Bioingeniørdagen 2017: Antibiotikaresistens. Arrangementet ble gjennomførst 29.-30. mars 2017 i Tromsø og ble arrangert av BFIs RUFMIK

Husk kildehenvisninger ved bruk av materiale fra foredragene.

Presentasjonene ligger med to sider per bilde. Dersom du ønsker flere bilder per ark, vel "multiple bilder" i utskriftsmenyen.

Program Bioingeniørdagen 2017: Antibiotikaresistens

Foredrag onsdag 29. mars

 Resistensutvikling i Norge Gunnar Simonsen

Referanselaboratorium - presentasjon av K-res' funksjon Ellen H. Josefsen

Helgenomsekvensering og hurtigdiagnostikk Ørjan Samuelsen

Bioingeniørene rolle i kampen mot antibiotikaresistens Anita Løvås Brekken

Utbrudd av multiresistens Klebsiella ved Universitetssykehuset Nord-Norge Torni Myrbakk. Foredraget er ikke tilgjengelig på nett.

En øyekatarr til besvær - utbrudd av MRSA på nyfødtintensiv ved Universitetssykehuset Nord-Norge Monica Nervik. Foredraget er ikke tilgjengelig på nett.

Screening, diagnostikk og håndtering av utbrudd - erfaringer fra laboratoriet Anne-Kristin N. Tengesdal

Overvåkning og utbrudd av MRSA Arsalan Moghen

Antibiotikastyring i sykehus Gunnar Simonsen

Foredrag torsdag 30. mars

Antibiotikaresistens i et globalt perspektiv Iren Høyland Löhr

Er antibiotikaresistens reverserbart? Pål Jarle Johansen. Foredraget er ikke tilgjengelig på nett.

Presentasjon av NORHED-prosjekt Bjørg Haldorsen. Foredraget er ikke tilgjengelig på nett.

Bærerskap av ESPBL blant Tromsøs befolkning Lotte L. E. Andreassen

Antibiotikaresistens i bakterier i kloakk og avløp fra sykehus, folk fe og fisk Henning Sørum. Foredraget er ikke tilgjengelig på nett.

Utfordringer med antibiotikabruk i primærhelsetjenesten - er et KUPP løsningen Terje Nilsen

Hvorfor lete etter antibiotika i havet Jeanett H. Andersen

Komponentframstilling i blodbank

Her finner du presentasjoner og annen dokumentasjon fra BFIs kurs i komponentframstilling i blodbank. Arrangementet ble gjennomførst 22.-23. mars 2017 i Oslo og arrangeres av BFIs RUFIT

Husk kildehenvisninger ved bruk av materiale fra foredragene.

Presentasjonene ligger med to sider per bilde. Dersom du ønsker flere bilder per ark, vel "multiple bilder" i utskriftsmenyen.

Program Komponentframstilling i blodbank 2017

Foredrag onsdag 22. mars

Manuell trombocyttproduksjon ved Sykehuset Innlandet Eilen Strand

Delautomatisert med Tacsi Maria Johanson

Automatisert med Reveos Nina Saki Eriksen Netland

Bakteriekontroll av trombocytter - fallgruver Mirjana Arsenovic

Hematologisk kvalitetskontroll av blodkomponenter Kjersti Roen Eriksen

Resultater fra spørreundersøkelsen om miljø- og bakterologisk overvåkning i blodbank . Presentasjonen er ikke tilgjengelige på nett. Kontakt for mer informasjon om studien.

Preanalyse Maren L. Sellevoll

Ekstern kvalitetskontroll Line Steffarud

Moglege framtidige kvalitetskontrollar Hanne Braathen

Foredrag torsdag 23. mars

Kalde og varme trombocytter . Presentasjonen er ikke tilgjengelig på nett. Kontakt hvis du ønsker ytterligere informasjon om studien.

Utfordringer med økt bruk av trombocyttkonsentrat - erfaringer fra UNN Oddrun Jensen

Etikk - forbruk og kassering av trombocytter Farshid Ezligini

Statistisk prosesskontroll Ingvild Teigum

Oppfølging av avvik Ingvild Teigum

Endringskontroll - validering av nytt utstyr Brita Hermundstad

Oppfølging av utstyr etter service og vedlikehold Kristin Berg Schøyen

Et vaslet blodbad Torger Aarstad Aase. Presentasjonen er ikke tilgjengelig på nett.