Immunologi og immunologiske metoder

Kurset ble gjennomført 27.-28. november på Thon Hotel Prinsen i Trondheim. Presentasjoner og annet materiale fra kurset finner du her. Husk kildehenvisninger ved bruk av materiale fra foredragene. Presentasjonene ligger med to sider per ark. Dersom du ønsker flere bilder per ark, velg "multiple bilder" i utskriftsmenyen.

Program Immunologi og immunologiske metoder 2018

Tirsdag 27. november

Velkommen fra RUFIT og RUMBIO
01 Basal immunologi Kirsti Hokland
02 Immunologiske metoder Linn Silje Hansen
03 Bindevevssykdommer og myosit- hvordan brukes immunologiske tester og blodprøver for å koble symptomer og funn til en passende diagnose og gi adekvat behandling? Berit Helen Jensen Gangaunet Presentasjonen er dessverre ikke tilgjengelig på nett
04 Luminex-teknologi - bruksområder innen autoimmunitet ANA, CCP, APLS, ANCAGBM Anne Kristin Lysakerrud
05 HLA-B_27 typing ved hjelp av triplex real time PCR i rutinelaboratoriet Menaka Andersen
06 Generelt om allergi - allergidiagnostikk, laboratorieanalyser og allergikomponenter Kontakt for en en kopi av presentasjonen.
07 Immunterapi - introduksjon Ida Aagård
08 Biokjemi, immunologi og psykiatri, en sammenheng Solveig Klæbo Reitan

Onsdag 28. november

10 Metodevalidering Mona Fenstad
11 Interferens i immunologiske metoder Siri Beisland Mortensen
12 Biobanking - internt bruk i laboratoriet Camilla Flormælen og Marte H. Lein
13 Immunologiske metoder vs LCMSMS - analysering av testosteron Erling Sagen
14 Akutt leukemi hos barn Bendik Lund
15 Innføring i flowcytometri Hilde Greva Sølberg
15 kvalitetskontroller flowcytometri Tone F. Kowalewski
16 Flowcytometri ved akutt leukemi Anne D. B. Rø
17 Minimal detekterbar sykdom ved myelomatose Mona Fenstad

Automasjon og IT i medisinske laboratorier

Kurset ble gjennomført 18.-19. oktober i forbindelse med LAB 18 på Lillestrøm. Presentasjoner og annet materiale fra kurset finner du her. Husk kildehenvisninger ved bruk av materiale fra foredragene. Presentasjonene ligger med to sider per ark. Dersom du ønsker flere bilder per ark, velg "multiple bilder" i utskriftsmenyen.

Program automasjon og IT 2018

Torsdag 18. oktober

Velkommen fra RUMBIO Anita Thornquist

01. IT - en bioingeniøroppgave Anne-Berit Johannessen
02. Flere lokalisasjoner Mona Elin Steen og Lisbeth Vedde
03. Ulike fagområder på samme automasjonsløsning Wenche Ryen og Hilde Hystad
04. Prosjekt ny analysehall Ahus Kariann Vangen Frøystein
05. Bruk av pasientprøver til kvalitetsovervåkning - Percentiler Anne Elisabeth Solsvik
06. LEAN på lab'en Ina Holmgren Larsen. Presentasjonen er ikke tilgjengelig på nett.
07. Ny automasjon sett fra nattevaktens perspektiv Linda Sahnoun. Presentasjonen er ikke tilgjengelig på nett.

Fredag 19. oktober

08. Ny lov om personopplysninger Per Bruvold
09. Beredskap og nødrutiner Per Bruvold
10. Elektronisk svarrapporter og Norsk laboratoriekodeverk Saratha Uthayakumar. Presentasjonen er ikke tilgjengelig på nett.
11. Prøvelevering med droner? Kar Arne Johannessen. Presentasjonen kommer snart på nett.
12. Fremtidstrender i laboratoriedriften Liv Kjersti Paulsen
13. Einar Svartsund Nye fagområder for automasjonsløsningen
14. Hanne Akselsen Framtidens Oslo universitetssykehus

Patologi

Kurset i patologi ble gjennomført 18.-19. oktober i forbindelse med LAB 18 på Lillestrøm. Presentasjoner og annet materiale fra kurset finner du her. Husk kildehenvisninger ved bruk av materiale fra foredragene. Presentasjonene ligger med to sider per ark. Dersom du ønsker flere bilder per ark, velg "multiple bilder" i utskriftsmenyen.

Program patologi 2018

Torsdag 18. oktober

1 Presentasjon av prosjektet digital patologi Anna Hurrød
2 Digital patologi hvordan påvirkes patologer og bioingeniører Inger Nina Farstad
3 Bioingeniørens rolle innen digital patologi Martin Vejle Andersen
4 Automatisk innstøping og snitting Ermira Deva
4 Automatisk innstøping og snitting Trine Benjaminsen
5 Metodeverifisering Hvorfor og hvordan Berit Wallem Revå
6 Digital patologi - valideringsperspektivet Gudrun H
7 Veien til doktorgrad Irene Øvestad
8 Forskningsprosjekt innen patologi Kirsten M. Østbye

 Fredag 19. oktober

 9 Persontilpasset medisin og PDL1 Marius Lund-Iversen
10 Bioingeniørens rolle innen immunhistokjemi Hilde Fløystad
11 NGS Sonja Steigen
12 Bioingeniørens rolle innen molekylærpatologi Tone Furre
13 Innføring av HPV primærscreening i livmorhalsprogrammet Gry Baadstrand Skare
14 Evaluering av HPV-vaksinens effekt - et tverrfagelig samarbeid Hanne Kristiansen-Haugland
15 Patologi versus rettsmedisin – hvorfor to avdelinger? Thomas Misje Mathiisen. Presentasjonen er ikke tilgjengelig på nett. 

Kvalitetsarbeid i medisinske laboratorier

Nettverkstreff 17. oktober

Her finner du presentasjoner fra Nettverkstreffet og tilhørende workshops "Ledelsens gjennomgang" , 16.-17. oktober i forbindelse med LAB 18 på Lillestrøm.

Program Kvalitetsarbeid i medisinske laboratorier Nettverkstreff 2018

Husk kildehenvisninger ved bruk av materiale fra foredragene. Presentasjonene ligger med to sider per bilde. Dersom du ønsker flere bilder per ark, velg "multiple bilder" i utskriftsmenyen.

Onsdag 17. oktober

1. Hvorfor går det bra Aleidis Skard Brandrud
2. Sikkerhet og tidspress Vibeke Myrås
3. Postomlegging Helga Aasen Osvoll
4. Omlegging av postrutiner- erfaringer fra St. Olavs Berit R.Torpet
5. Nye postrutiner, konsekvenser for PHT Line Nilsen Nygård
6. Etterlevelse av personvernforordningen (GDPR) Anders Bergman
7. På egne føtter Tove Hvassing
8. Nettverkstreff 2018 - Rett blod til rett pasient Norun Ulvahaug
9 .Implementering av ny kunnskap i helsevesenet Ole Tjomsland

Workshops - Ledelsens gjennomgang

Tirsdag 16. oktober

1. WS Ledelsens gjennomgåelse Anne Grændsen
2. WS Ledelsens gjennomgang Trude Steinsvik

Arbeid fra workshopene er ikke tilgjengelig på nett.

Lederdagene 2018

Her finner du presentasjoner fra Lederdagene 2018, 15.-16. oktober i forbindelse med LAB 18 på Lillestrøm.

Program for Lederdagene 2018

Husk kildehenvisninger ved bruk av materiale fra foredragene. Presentasjonene ligger med to sider per bilde. Dersom du ønsker flere bilder per ark, velg "multiple bilder" i utskriftsmenyen.

Mandag 15. oktober

1. Jan Spurkeland, Tilpasset ledelse, en lederstil i framtiden
2. Jens Petter Berg, Hvordan samarbeid med andre yrkesgrupper
3. Inger Nina Farstad, Nasjonalt prosjekt for digital patologi
4. Vigdis Fjeld, Leder og lønn
5. Anne Stabell, Kompetanseheving, ett lederansvar
6. Gro Jensen, Framtidens kompetansebehov
7. Anja Hannisdal, Hvorfor ble jeg leder
8. Gunhild Oppsahl,  Å lede et annet fagområde
9. Marit Lysebo, Hvordan skape og bevare engasjement for ledelse?

Tirsdag 16. oktober

10. Terje Haug, Optimalisering av diagnostiske prosesser
11. Marianne Synnes, Aktuelle helsepolitiske tema
12. Rune Semundseth, Arbeidspress eller arbeidsglede?
13. Ivar Haugstad, Kunsten å virke sammen på jobb 

Intervju av blodgivere 2018

Her finner du presentasjoner og annen dokumentasjon fra kurset Intervju av blodgivere, 15.-16. oktober i forbindelse med LAB 18 på Lillestrøm.

Program Intervju av blodgivere 2018

Husk kildehenvisninger ved bruk av materiale fra foredragene. Presentasjonene ligger med to sider per bilde. Dersom du ønsker flere bilder per ark, velg "multiple bilder" i utskriftsmenyen.

Mandag 15. oktober

1. Operativ kommunikasjon Jarle Gimmestad. Presentasjonen er ikke tilgjengelig på nett.
2. Den vanskelige samtalen Sidsel Tveiten. Presentasjonen er ikke tilgjengelig på nett.
3. De formelle og juridiske rammer for blodgiversamtalen Lise Sofie H. Nissen-Meyer
4. Hvorfor blodgiversamtalen er så viktig 2018 Lise Sofie H. Nissen-Meyer
5 Myggbårne sykdommer Sadaf Bhatti
6. Infeksjonstesting av blodgivere Abid Llohn
7. Applikasjon for blodgivere ved Sykehuset Østfold Ida Helgestad-Vik

Tirsdag 16. oktober

8. Den gyldne sosiale middelvei Mona P. Unnerud. Presentasjonen er ikke tilgjengelig på nett.
8. Etisk refleksjon Mona Pedersen Unnerud
10. Intervjuteknikk/samtaleteknikk Roar Thon

Undervisningsfilmene vil ikke være tilgjengelig på nett.

Etikk

Her finner du presentasjoner og annen dokumentasjon fra kurs i etikk i Trondheim 5.- 6.juni i Trondheim 2018. Kurset hadde 31 deltakere. 

Program kurs i etikk for bioingeniører

Husk kildehenvisninger ved bruk av materiale fra foredragene. Presentasjonene ligger med to sider per bilde. Dersom du ønsker flere bilder per ark, velg "multiple bilder" i utskriftsmenyen.

Etikkhefte for bioingeniører

TIRSDAG 5. juni

Yrkesetisk råd, Mona Pedersen Unnerud
Konflikt og konflikthåndtering, Morten Skjørshammer 
Sladder bedre enn sitt rykte, Morten Skjørshammer
Etikk, takk - ved Signe Røynås
Bioteknologi og etikk for bioingeniører

Onsdag 6. juni

Møte med sårbare pasienter Laila Skjelvan
Pårørendes møte med helsevesen, ved Bjarne Hjeltnes 

Foredraget om humorens helsebringende effekt med Sven Svebak er ikke tilgjengelig

Kromatografi og massespekrometri

Her finner du presentasjoner og annen dokumentasjon fra kurset i Kromatografi og massespektrometri, 23. - 24. april i Oslo. Arrangementet hadde 51 påmeldte deltakere.

 Program kromatografi og massespektrometri 2018

Husk kildehenvisninger ved bruk av materiale fra foredragene.

Presentasjonene ligger med to sider per bilde. Dersom du ønsker flere bilder per ark, velg "multiple bilder" i utskriftsmenyen.

Onsdag 23. mai

01 Velkommen og informasjon om RUMBIO Anita Thornquist
02 Tillaging av kalibratorer Lisbeth Solem Michelsen
03 Prøveopparbeidelse av kromatografiske analyser - fra renstoff til ferdige kalibratorer og kontroller i matriks Hilde Havnen
04 Kromatografiteori Åse Marit Leere Øiestad
05 LC-MS - gjennomgang av hele instrumentet Åse Marit Leere Øiestad
06 En LC-MSMS-metode fra A til Å - fra utvikling til implementering Trine Naalsund Andreassen og Karen Raaen Roland
07 Vitaminer A, D, E og K Trude Athammer Sandvik
08 Steroidhormoner fra immnuologi til kromatografi Margrete Lie
09 Andrées polferd – hva kan en negleanalyse fortelle oss Olav Spigset

Torsdag 24. mai

10 GC- Instrument Headspase og alkoholer Anita Skogholt
11 Høyoppløselig LC-MS Åse Marit Leere Øiestad
12 UPC2-MSMS teori og anvendelsesområder Solfrid Hegstad
13 ICP-MS grunnstoffanalyse Torill Kalfoss
14 Effektiv prøveflyt for immunsuppresiva Anders M Andersen
Historisk gjennomgang: En kromatografisk revolusjon Ruth-Anne Larsen Presentasjonen er ikke tilgjengelig på nett.

Utdanningskonferansen 2018

Her finner du presentasjoner og annen dokumentasjon fra Utdanningskonferanse, 25. - 26. april i Oslo. Arrangementet hadde 50 påmeldte deltakere.

Program Utdanningskonferansen 2018

Husk kildehenvisninger ved bruk av materiale fra foredragene.

Presentasjonene ligger med to sider per bilde. Dersom du ønsker flere bilder per ark, velg "multiple bilder" i utskriftsmenyen.

Onsdag 25. april

Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagene Natalina Heia
Utkast - nasjonale retningslinjer for bioingeniørutdanningen. Høringsfristen er 20. august.
Programkomiteens arbeid og anbefalinger Randi Utne Holt
Fra utdanning til yrke Sigbjørn P. Eriksen Foredraget er ikke tilgjengelig på nett
Framtidstrender i bioingeniørfaget Liv Kjersti Paulsen og Marianne Odnakk Ludahl
Kombinert stilling – tanker og erfaringer Mette Lundstrøm Dahl

Torsdag 26. april

Retningslinjer for praksisveilederkompetanse Nina Bjerketveit Ødegaard
Hva er status for veilederkompetanse i praksisfeltet i dag Gro Jensen
Praksis, studiepoeng og rammer - likheter og ulikheter NTNU Martha Berge og Randi Utne Holt
Praksis, studiepoeng og rammer - likheter og ulikheter OsloMet May Tove Furuseth
Praksis, studiepoeng og rammer - likheter og ulikheter UiA Vigdis Landsverk
EduMedLab – Et forslag til nasjonalt forskningsprosjekt innenfor bioingeniørutdanning Elisabeth Ersvær
Spesialistgodkjenning for bioingeniører Liv Kjersti Paulsen
Samarbeidsprosjektet "Styrket veilederkompetanse for bioingeniører" Ina Møller

Pasientnær analysering

Her finner du presentasjoner og annen dokumentasjon fra BFIs kurs om pasientnær analysering, 23. - 24. april i Tromsø. Arrangementet hadde 87 påmeldte deltakere.

Husk kildehenvisninger ved bruk av materiale fra foredragene.

Program Pasientnær analysering 2018.pdf

Mandag 23. april

Informasjon om RUPPAS Hilde Hegseth
Organisering av pasientnær analysering Raymond Jakobsen
Kvalitetskrav til pasientnære analyser. SKUPs rolle i framtida
Akkreditering av pasientnær analysering Ingrid Horgen
Eksempler fra praktisk bruk av fagprosedyren «Pasientnært analyseutstyr - implementering i sykehus» Veronica Sommer
Pasientnære analyser innen mikrobiologi – organisering og praktisk bruk Mette Sannes og Marie Elisabeth Vad
Noklus sin erfaring med e-læringskurs for primærhelsetjenesten Thea K Bjørnstad
Opplæring og kommunikasjon mellom helseprofesjoner Nanna Hauksdottir

Tirsdag 24 april

Molekylærbiologisk analyse på 1-2-3 Stine Marie Brockmann
Erfaring med blodsukkermåling som mor til et barn med diabetes Sølvi Bersås
INR – pasientnær måling og validering mot laboratoriemetode Maria Averina
Prøvetaking, oppbevaring og holdbarhet på blodgass Synnøve Austad Yksnøy
Referansegrenser for blodgassanalyser og elektrolytter i venøst blod fra friske voksne Siri Amundsen
Se også film som viser framgangsmåte for prøvetaking og analysering av venøs blodgass ved bruk av PICO Aspirator:  


Samkjøring PNA og hovedinstrument Raymond Jakobsen
Hurtiggtester for rusmiddelanalyser og tilhørende problemstillinger Karen Raaen Roland
Fullautomatisering og sentraliserte laboratorieanalyser eller pasientnær analysering og egenmåling – hva er framtida? Ivan Brandslund. Foredraget kan får tilsendt på forespørsel til

Bioingeniørdagen 2018: Automasjon og ny teknologi innen medisinsk mikrobiologi

Her finner du presentasjoner og annen dokumentasjon fra BFIs kurs i forbindelse med den internasjonale bioingeniørdagen. Arrangementet ble gjennomført 10. - 11. april i Oslo, og hadde 84 påmeldte deltakere.

Husk kildehenvisninger ved bruk av materiale fra foredragene.

Program Bioingeniørdagen 2018 Automasjon og ny teknologi innen medisinsk mikrobiologi

Tirsdag 10. april

01 Antibiotikaresistens, kontroll eller krise Miriam Sare 
02 Fæcesdiagnostikk Haukeland universitetssjukehus Therese Midtbø 
02 Fæcesdiagnostikk Oslo universitetssykehus Elise Joy og Cathrine Fladeby Joy 
02 Fæcesdiagnostikk St. Olavs hospital Janne Fossum Malmring
03 Endring og risiko Rutt-Lovise Strand

Onsdag 11. april

04 Teknisk - hva skjer under selve sekvenseringen Nadia Debech 
05 Bakterienes rolle ved sepsis – hva kan WGS avsløre Anita Blomfeldt
06 Hva kan vi bruke WGS data til Ola Brønstad Brynildsrud
07 Filmarray i praksis - Hanne Brekke og Hanna Ilag
08 Filmarray - erfaringer fra beredskapslaboratoriet Tone Kristin Bjordal Johansen
09 MaldiTOF - status 2018 Andre Ingebretsen
10 MaldiTOF i framtida Andre Ingebretsen
11 CRISPF - fremtidens strategi for genterapi Arne Klungland
Nanopore Minion/antibiotikaresistens
Torunn Annie Pedersen. Foredraget er ikke tilgjengelig på nett.
13 Smittevern og WGS – framtida Dorthea Hagen Oma