Gå til innhold
blokker patologi
Bioingeniørfaglig institutt

Godkjenning av faglige kurs

Bioingeniørfaglig institutt (BFI) er den som vurderer kurs og godkjenner kurs som gir tellende timer /poeng for bioingeniører med spesialistgodkjenning.

Kurs- og konferansearrangører som ønsker godkjenning, sender søknad om godkjenning av kurset til BFI. Poengsummen brukes av bioingeniører med spesialistgodkjenning.

Dersom du som kursdeltaker ønsker å få et kurs vurdert, ta kontakt med kursarrangør og tips om at BFI kan vurdere godkjenning.

Må ha klar målsetting

Forutsetningen for at slike aktiviteter skal gi godkjente timer for bioingeniører med spesialistgodkjenning er at de har en klar målsetting, og at de bidrar til å oppdatere deltakernes kunnskaper.

Søknadsskjema

Søknadskjema for godkjenning kurs til spesialistgodkjenning for bioingeniører lastes ned til din egen pc.

Fyll ut og returner til . Program må legges ved. BFI godkjenner faglige kurs i slutten av hver måned. 

Godkjente fagkurs NITO BFI

Her listes kurs hvor kursarrangør har søkt om tellende timer til spesialistgodkjenning for bioingeniører:

Aktuelle saker om bioingeniører

- Hold hodet kaldt

Tillitsvalgtrollen kan være krevende. Ole Andreas Gresholt representerer 790 NITO-medlemmer ved...


Alle aktuelle saker fra NITO