Gå til innhold
Prøvetaking. Foto: Gettyimages
Bioingeniørfaglig institutt

Søk om støtte til Bioingeniørdagen

BFIs fagstyre har bevilget penger til lokale arrangementer i forbindelse med markering av Bioingeniørdagen.

Du kan søke om inntil kr 10 000,-. Det er ønskelig at hvert sykehus koordinerer sitt/sine arrangement. Den som sender inn søknaden må være BFI-kontakt.

Husk å sende inn søknaden innen 8. mars

Arrangementet må gjennomføres i perioden 15.4 - 24.4.

Budsjett:

Vi planlegger å stå på stand og ønsker materiell for profilering
Publisert: Sist oppdatert: