Gå til innhold
Bioingeniør. Illustrasjonsfoto: Annette Larsen
Illustrasjonsfoto: Annette Larsen
Bioingeniørfaglig institutt

Medlemskap i NITO og BFI

Bioingeniørfaglig institutt (BFI) ivaretar bioingeniørenes faglige interesser. Som medlem i NITO og BFI tar du del i et yrkesfaglig fellesskap og kan nyte godt av de mange praktiske, økonomiske og faglige fordelene som medlemskapet innebærer. Sørg for å bruke medlemsfordelene dine.

Skaff deg spesialistgodkjenning

Som medlem av BFI kan du søke om spesialistgodkjenning for bioingeniører. Dette er en perfekt ordning for deg som vil fordype deg mer i eget fagfelt, og bidrar til dokumentert faglig kompetanseutvikling. Det kan dessuten gi deg økonomisk tillegg i lønnen din (b-del).

Søk om spesialistgodkjenning

Praksis for godkjenning som bioingeniør

bioingeniør bred.jpg

Søk om støtte til videreutdanning og forskning

BFI sitt studiefond bidrar også til faglig utvikling. Her har du som medlem mulighet til å søke om støtte til å lage postere og få dekket kostnader knyttet til presentasjoner på nasjonale og internasjonale konferanser. Studiefondet gir også støtte til videreutdanning og forskning.

Søk om støtte

Rabatterte priser på kurs og konferanser

BFI gir deg også svært god medlemspris på egne kurs og konferanser. BFI tilbyr kurs andre ikke tilbyr, med innhold som alltid er oppdatert og spesielt tilpasset bioingeniørers arbeidshverdag.

Kurs fra BFI

Videreutdanning bioingeniører

Bidra i utviklingen av bioingeniørfaget

Deltakelse i BFIs styre, råd og utvalg gir deg som medlem en unik mulighet til å øke egen kompetanse, påvirke utviklingen av bioingeniørfaget og utvide ditt fagnettverk. BFI har rådgivende utvalg innen de ulike fagdisiplinene, samt forskning og utdanning.

Bioingeniøren rett i postkassa

Som BFI-medlem får du tilsendt det vitenskapelige tidsskriftet Bioingeniøren ni ganger i året.

Betingelser for medlemskap

Husk at medlemskap i BFI forutsetter medlemskap i NITO. Medlemskap i BFI er obligatorisk for bioingeniører som arbeider innen medisinsk laboratorievirksomhet, og som søker medlemskap i NITO.

Også andre NITO-medlemmer uten autorisasjon som bioingeniør, som arbeider innen samme fagfelt som bioingeniører eller som vesentlig arbeider med utdanning av bioingeniører, kan gis medlemskap etter søknad etter gjeldende retningslinjer.

Bli medlem i NITO 

Gjør som over 93.000 andre ingeniører og teknologer. Med gode medlemsfordeler får du mer å rutte med i hverdagen.

Ordinær fagforeningskontingent er fradragsberettiget. Du kan trekke fra inntil kr. 3850,- i din skattepliktige inntekt.

Bli medlem i dag

For medlemskap i BFI pålegges en tilleggskontingent på ca ti prosent av basiskontingent. Studentmedlemmer betaler ingen tilleggskontingent.

Dobbeltmedlemskap i Forskerforbundet

Alle bilder, illustrasjonsfoto: Annette Larsen 

Verv en kollega!

Vervekampanje


Få flere til å bli NITO-medlem, det lønner seg! 

  • 500 kroner for ett nytt medlem
  • 1500 kroner for to
  • Deretter 500 kroner for hvert ekstra medlem

Slik kan du verve

Hvorfor fagorganisere seg?

Det er mange gode grunner til at du skal organisere deg, og hvorfor du skal velge NITO.

Sjekk hvorfor du skal være fagorganisert