Gå til innhold
Bioingeniørutstyr
Bioingeniørfaglig institutt

Medlemskap i BFI

Medlemskap i BFI forutsetter medlemskap i NITO. Medlemskap i BFI er obligatorisk for autoriserte bioingeniører som arbeider innen medisinsk laboratorievirksomhet, og som søker medlemskap i NITO.

Andre NITO-medlemmer uten autorisasjon som bioingeniør, som arbeider innen samme fagfelt som bioingeniører eller som vesentlig arbeider med utdanning av bioingeniører, kan gis medlemskap etter søknad etter gjeldende retningslinjer.

Som BFI-medlem får du tilsendt Fagtidsskriftet Bioingeniøren som utkommer 10 ganger per år. Du får delta på BFIs kurs og konferanser til medlemspris, og du har mulighet til å søke om støtte fra BFIs Studiefond.

Bli NITO-medlem

Gjør som over 83.000 andre ingeniører og teknologer! Med gode medlemsfordeler får du mer å rutte med i hverdagen. 

Ordinær fagforeningskontingent er fradragsberettiget. For 2017 kan du trekke fra inntil kr 3850,- i din skattepliktige inntekt!

Bli mEDLEM I DAG

Bioingeniørstudenter kan opptas som studentmedlemmer i instituttet.

For medlemskap i BFI pålegges en tilleggskontingent på ca ti prosent av basiskontingent. Studentmedlemmer betaler ingen tilleggskontingent.