Gå til innhold
bioingeniør
Bioingeniørfaglig institutt

Medlemskap i BFI

Medlemskap i BFI forutsetter medlemskap i NITO. Medlemskap i BFI er obligatorisk for autoriserte bioingeniører som arbeider innen medisinsk laboratorievirksomhet, og som søker medlemskap i NITO.

Andre NITO-medlemmer uten autorisasjon som bioingeniør, som arbeider innen samme fagfelt som bioingeniører eller som vesentlig arbeider med utdanning av bioingeniører, kan gis medlemskap etter søknad etter gjeldende retningslinjer.

Som BFI-medlem får du tilsendt det vitenskapelige tidsskriftet Bioingeniøren som utkommer åtte ganger per år. Du får delta på BFIs kurs og konferanser til medlemspris, og du har mulighet til å søke om støtte fra BFIs studiefond.

Bli medlem i NITO

Gjør som over 88.000 andre ingeniører og teknologer. Med gode medlemsfordeler får du mer å rutte med i hverdagen.

Ordinær fagforeningskontingent er fradragsberettiget. For 2019 kan du trekke fra inntil kr. 3850,- i din skattepliktige inntekt!

Bli medlem i dag

For medlemskap i BFI pålegges en tilleggskontingent på ca ti prosent av basiskontingent. Studentmedlemmer betaler ingen tilleggskontingent.

Kurs fra Bioingeniørfaglig institutt