Gå til innhold
Bioingeniørarbeid
Bioingeniørfaglig institutt

Praksis for godkjenning som bioingeniør

Hva gjør du hvis du har utdanning fra utlandet som ikke godkjennes i Norge?

Har du fått svar fra Helsedirektoratet om at du trenger praksis innen enkelte fagområder for å få autorisasjon som bioingeniør?

Helsedirektoratet gir i sine svarbrev beskrivelse av hvilke fagområder du mangler.

Du er selv ansvarlig for å skaffe deg den praksisen du trenger for å oppnå autorisasjon.

NAV kan i enkelte tilfeller gi støtte til arbeidsgivere for å gi praksisplass.

Dersom du allerede har fått godkjent utdanningen din i Norge, les mer om hvordan søke autorisasjon.