Gå til innhold
Bioingeniørdame
Bioingeniørfaglig institutt

Sjekk autorisasjonen din!

Er du en av de 900 bioingeniørene som ikke er oppført i Statens helsepersonellregister (HPR)? Vi gir deg veiledningen for hvordan du går fram for å bli registrert.

Hva gjør du når du har papirer på at du er offentlig godkjent eller er autorisert bioingeniør, men ikke finnes i helsepersonellregisteret?

Det er ditt ansvar å sørge for at du finnes i Statens helsepersonellregister (HPR).

Brev om manglende registrering i Statens helsepersonellregister.

Hovedtyngden av bioingeniørene som mangler i HPR er 45 år eller eldre.

sjekk om du er registrert

Se om du er registrert i Helsepersonellregisteret med HPR-nummer:

  • Gå inn på Helsepersonellregisteret
  • Skriv inn fødselsdato og etternavn
  • Er du registrert her vil navn og autorisasjon fremkomme (eks. Kari Normann, Bioingeniør 22.9.1992 - 28.12.2044). Du trenger da ikke å følge opp saken videre.

Om du ikke er registrert

 

Du som har papirer på at du er offentlig godkjent eller autorisert bioingeniør:

  • Ta kopi av godkjenningsdokumentet ditt, dette er utstedt av enten fylkeslegekontoret, Helsetilsynet eller Helsedirektoratet.
  • Ta kopi av vitnemålet ditt fra utdanningen.
  • Send inn søknad med alle papirer via Altinn.no. Les mer på Helsedirektoratets nettsider
  • Siden du mangler i registeret på grunn av en feil skal du ikke betale gebyr. 

Du vil da kunne søke på nytt og finne autorisasjonen din i registeret etter noen uker. Det er viktig at du følger opp og undersøker at du er blitt registrert. 

Du som ikke tidligere er autorisert som bioingeniør:
Det vil være enkelte bioingeniører som aldri har sendt sine eksamenspapirer til fylkeslegekontoret, Helsetilsynet eller Helsedirektoratet. Det betyr at vedkommende aldri er blitt offentlig godkjent/autorisert som bioingeniør og må derfor søke om autorisasjon som bioingeniør hos Helsedirektoratet.

Se www.helsedirektoratet.no for å søke om autorisasjon.

Har du utenlandsk bioingeniørutdanning - se mer informasjon her

Publisert: Sist oppdatert: