Om spesialistgodkjenningsordningen

Spesialistordningen ble etablert i 2008 og forvaltes av NITO Bioingeniørfaglig institutt (BFI) etter fastsatte retningslinjer utarbeidet av BFIs fagstyre. Fagstyret har oppnevnt en spesialistkomité som vurderer bioingeniører som søker om spesialistgodkjenning.

Autoriserte bioingeniører som oppfyller kravene til spesialistgodkjenning, vil etter vedtak i spesialistkomiteen, få tittelen Bioingeniør med spesialistgodkjenning og få utstedt et eget godkjenningsdokument.  

Rådgivning til kandidaten med hensyn til spesialisering og søkeprosess gis av BFIs sekretariat i samarbeid med spesialistkomiteen. 

Formålet 

Målrettet satsing på kompetanseutvikling er viktig for å møte dagens og framtidens behov for kompetanse. Ordningen er et supplement til mastergrad og skal legitimere at bioingeniøren har nødvendige teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter utover bachelornivå innenfor det aktuelle spesialistområdet. 

NITO BFI har godkjent 63 bioingeniører med spesialistgodkjenning i Norge.

Oversikt over yrkesaktive spesialistgodkjente bioingeniører i Norge

Navn

Spesialistområde

Anita Thornquist 1. Laboratorieledelse
2. Kvalitetssikring innen hematologi
Anita Mikalsen Akkreditering og kvalitetssikring innen laboratoriemedisin
Anita Brekken Mikrobiologi: Antibiotikaresistens
Anja Kjærland Ledelse av kvalitets- og forbedringsarbeid
Anne Lise Fossum Pasientnær analysering
Anne Stabell Kompetanseledelse
Anne-Marie Trøseid Molekylær cellebiologi
Aud E. Melbøe Nukleærmedisin, PET/CT
Beate Vestad Ekstracellulære vesikler
Benno Driesse Laboratoriemedisinsk kvalitetsarbeid: Kompetansevurdering og oppfølging
Bente Omenås Rådgiving og veiledning innen prøvetaking og PNA
Berit Revå Kvalitetssikring innen patologi
Camilla Aker Pasientnær analysering/PNA/POC
Christine Karlsen Lungefunksjonsmålinger
Claudia Juliana Duran Rios Preanalytisk arbeid
Elin Lovise Reiersøl Transfusjonsmedisin - immunhematologi
Erling Halvorsen Nukleærmedisin
Grethe Aker-Iversen Preanalyse og veiledning
Guri Joranger Immunhematologi med vekt på automatiserte systemer for blodtypeantistoffscreening
Guro Lauritzen Hematologi, immunologi og blod- og urinmorfologi
Hanne Gimse Aminosyrer som diagnostisk markør for metabolske sykdommer
Harald Strand Analyse av humane DNA-mutasjoner
Heidi Kolseth Bioingeniøren som diagnostisk samarbeidspartner
Heidi Andersen Medisinsk biokjemisk morfologi
Heidi Eilertsen Laboratoriehematologi og analysekvalitet
Helena Stjern Transfusjonsmedisin – immunhematologi med vekt på blodypeantistoffscreening
Håvard Giltvedt Nukleærmedisin
Ida Mari Haugom Laboratorieadministrative metoder – kvalitetssikring
Ingunn Østlie Flowcytometrisk immunfenotyping
Irena Szpinda Tuberkulosemetode og analyse av mykobakterier
Jannike Sælen Flowcytometrisk immunfenotyping
Kine Svendsen Koagulasjon
Kirsten M. Østbye Formidling av diagnostiske metoder innen patologi
Kristin Godang Teknologi innen densitometri
Kristin Lingaas Hematologiske metoder
Lene Mikkelsen Hematologi
Lene Haugnæss Blodgiving
Lene Bjøntegaard Laboratorieadministrative metoder – kvalitetssikring
Linda Skordal Immunhematologiske analyser og trombelastografi
Linda Kristin Almås Hematologi
Lise Mehus Statistikk og kvalitetsarbeid
Liv Jorunn Garvik Identifisering av irregulære blodtypeantistoff
Liv Karin Vesteng Kardiopulmonal funksjonstesting, CPET (Cardiopulmonary exercise testing)
Liv Kjersti Paulsen Molekylærbiologiske metoder og seksuelt overførbare infeksjoner
Marie Elisabeth Vad Utvikling av genteknologiske analyser innen medisinsk mikrobiologi
Marie Le Koagulasjon
Marte Olafsbye Prøvetaking og preanalyse
Mette Johansen Hematologiske metoder og morfologi
Norunn Ulvahaug Transfusjonsmedisin
Nærmil Ghadani Direkteperorale antikoagulantia (DOAK)
Randi Tømmervåg Immunologi og transfusjonsmedisin
Runa Grimholt Hemoglobinopati – forskning, utvikling og diagnostikk
Sandra Mari Nilsen Laboratorieledelse og forbedringsarbeid
Siri Rom Hematologi
Solveig Apeland Hematologi
Solveig Vannes Hemostase
Tonje Strand Kvalitets- og forbedringsarbeid i medisinsk biokjemi
Trine Pernille Martinsen  Laboratorieadministrative metoder – kvalitetssikring

 

Spesialistforløpet legges opp ut fra den enkelte bioingeniør og arbeidsplassens behov for kompetanse. Det kan søkes om spesialistgodkjenning innenfor tradisjonelle laboratoriespesialiteter, men også innenfor metodikk, diagnosegrupper eller administrative metoder.

Linda Almås

Linda Almås
Stavanger universitetssjukehus

- Jeg er bioingeniør med spesialistgodkjenning innen hematologi. Jeg vurderer blodceller og er med på å diagnostisere pasienter med blodsykdommer. Spesialkompetansen min gjør meg trygg på at jeg stiller de rette spørsmålene ved analysemetoden og derfor gir kvalitetsmessig gode svar til pasienten.