Om spesialistgodkjenningsordningen

Spesialistordningen ble etablert i 2008 og forvaltes av NITO Bioingeniørfaglig institutt (BFI) etter fastsatte retningslinjer utarbeidet av BFIs fagstyre. Fagstyret har oppnevnt en spesialistkomité som vurderer bioingeniører som søker om spesialistgodkjenning.

Autoriserte bioingeniører som oppfyller kravene til spesialistgodkjenning, vil etter vedtak i spesialistkomiteen, få tittelen Bioingeniør med spesialistgodkjenning og få utstedt et eget godkjenningsdokument.  

Rådgivning til kandidaten med hensyn til spesialisering og søkeprosess gis av BFIs sekretariat i samarbeid med spesialistkomiteen. 

Formålet 

Målrettet satsing på kompetanseutvikling er viktig for å møte dagens og framtidens behov for kompetanse. Ordningen er et supplement til mastergrad og skal legitimere at bioingeniøren har nødvendige teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter utover bachelornivå innenfor det aktuelle spesialistområdet. 

NITO BFI har godkjent 68 bioingeniører med spesialistgodkjenning i Norge.

Oversikt over yrkesaktive spesialistgodkjente bioingeniører i Norge

Navn

Spesialistområde

Anita Mikalsen Akkreditering og kvalitetssikring innen laboratoriemedisin
Anita Thornquist Laboratorieledelse
Anita Løvås Brekken Mikrobiologi: Antibiotikaresistens
Anja Kjærland Ledelse av kvalitets- og forbedringsarbeid
Anne Lise Fossum Pasientnær analysering
Anne Ytreeide Stabell Kompetanseledelse
Anne-Marie Trøseid Molekylær cellebiologi
Aud E. Melbøe Nukleærmedisin, PET/CT
Beate Vestad Ekstracellulære vesikler
Benno Driesse Laboratoriemedisinsk kvalitetsarbeid: Kompetansevurdering og oppfølging
Bente Omenås Rådgiving og veiledning innen prøvetaking og PNA
Berit Wallem Revå Kvalitetssikring innen patologi
Camilla Aker Pasientnær analysering/PNA/POC
Carol Kristin Schmidt Klinisk kjemi
Christine Luiten Proteinelektroforese
Christine Gudim Karlsen Lungefunksjonsmålinger
Claudia Juliana Duran Rios Preanalytisk arbeid
Elin Lovise Reiersøl Transfusjonsmedisin - immunhematologi
Erling Halvorsen Nukleærmedisin
Eveline Benedicte Nilsen Kvalitetssikring innen transfusjonsmedisin
Fiza Ghulam Kvalitetssikring innen medisinsk biokjemi
Grethe Aker-Iversen Preanalyse og veiledning
Guri Joranger Immunhematologi med vekt på automatiserte systemer for blodtypeantistoffscreening
Guro Archer Lauritzen Hematologi, immunologi og blod- og urinmorfologi
Hanne Riiber Gimse Aminosyrer som diagnostisk markør for metabolske sykdommer
Heidi Kolseth Bioingeniøren som diagnostisk samarbeidspartner
Heidi Andersen Medisinsk biokjemisk morfologi
Heidi Eilertsen Laboratoriehematologi og analysekvalitet
Helena Eriksson Stjern Transfusjonsmedisin – immunhematologi med vekt på blodypeantistoffscreening
Helga Wennevold Rønningen Veiledning i pasientnær analysering
Håvard Stenbekk Giltvedt Nukleærmedisin
Ida Mari Haugom Laboratorieadministrative metoder – kvalitetssikring
Ingunn Østlie Flowcytometrisk immunfenotyping
Jannike Sælen Flowcytometrisk immunfenotyping
Kine Svendsen Koagulasjon
Kirsten M. Østbye Formidling av diagnostiske metoder innen patologi
Kristin Godang Teknologi innen densitometri
Kristin Lingaas Hematologiske metoder
Lene Mikkelsen Hematologi
Lene Haugnæss Blodgiving
Lene Bjøntegaard Laboratorieadministrative metoder – kvalitetssikring
Linda Eie Svendsen Helseinformatikk
Linda Skordal Immunhematologiske analyser og trombelastografi
Linda Kristin Almås Hematologi
Lise Larsen Mehus Statistikk og kvalitetsarbeid
Liv Karin Vesteng Kardiopulmonal funksjonstesting, CPET (Cardiopulmonary exercise testing)
Liv Kjersti Paulsen Molekylærbiologiske metoder og seksuelt overførbare infeksjoner
Marie Elisabeth Vad Utvikling av genteknologiske analyser innen medisinsk mikrobiologi
Marie Skogstad Le Koagulasjon
Marte Skaare Olafsbye Prøvetaking og preanalyse
Mette Ekfelt Johansen Hematologiske metoder og morfologi
Norunn Ulvahaug Transfusjonsmedisin
Nærmil Ghadani Direkteperorale antikoagulantia (DOAK)
Randi Solskjær Tømmervåg Immunologi og transfusjonsmedisin
Runa Marie Grimholt Hemoglobinopati – forskning, utvikling og diagnostikk
Sandra Mari Nilsen Laboratorieledelse og forbedringsarbeid
Siri Rom Hematologi
Solveig Apeland Hematologi
Solveig Vannes Hemostase
Tonje Strand Kvalitets- og forbedringsarbeid i medisinsk biokjemi
Trine Pernille Martinsen Laboratorieadministrative metoder – kvalitetssikring

 

Spesialistforløpet legges opp ut fra den enkelte bioingeniør og arbeidsplassens behov for kompetanse. Det kan søkes om spesialistgodkjenning innenfor tradisjonelle laboratoriespesialiteter, men også innenfor metodikk, diagnosegrupper eller administrative metoder.

Linda Almås

Linda Almås
Stavanger universitetssjukehus

- Jeg er bioingeniør med spesialistgodkjenning innen hematologi. Jeg vurderer blodceller og er med på å diagnostisere pasienter med blodsykdommer. Spesialkompetansen min gjør meg trygg på at jeg stiller de rette spørsmålene ved analysemetoden og derfor gir kvalitetsmessig gode svar til pasienten.