Gå til innhold
Bioingeniørfaglig institutt

Studiefondet til BFI

Studiefondet bidrar til faglig utvikling! Søknadsfrist 15. februar, 1. mai og 1. november.

Studiefondets formål er å gi økonomisk støtte til medlemmene slik at de kan drive faglig utvikling som kan bidra til å heve bioingeniørfaget.  

Støtte til ulike studier og prosjekter

I henhold til retningslinjene for studiefondet kan instituttets medlemmer som hovedregel søke Studiefondet om økonomisk støtte til:

  • Faglig videreutdanning og annen videreutdanning i henhold til instituttets målsetning
  • Forsøks- og utviklingsprosjekter
  • Forskningsprosjekter
  • Utredninger

Studiefondets styre kan fravike disse punktene dersom andre formål finnes å være i tråd med BFI og studiefondets målsetting.

Søknader behandles tre ganger årlig. Frist for innsending er henholdsvis 15. februar, 1. mai og 1. november.

Søknadsskjema for å søke om stipend

Søknadsskjema sendes som vedlegg til .

Publisert: Sist oppdatert: