Gå til innhold
Bioingeniører. Foto: Annette Larsen.
Bioingeniørfaglig institutt

Studiefondet til BFI

Studiefondet bidrar til faglig utvikling! Søknadsfrist 15. februar, 1. mai og 1. november.

Studiefondets formål er å gi økonomisk støtte til medlemmene slik at de kan drive faglig utvikling som kan bidra til å heve bioingeniørfaget.

Søknadsskjema BFIs studiefond

Søknad til BFIs studiefond

Du må være pålogget for å kunne sende inn skjemaet.
Har du søkt om støtte fra BFIs studiefond tidligere?

Eventuelle vedlegg kan sendes til .

Støtte til ulike studier og prosjekter

I henhold til retningslinjene for studiefondet kan instituttets medlemmer som hovedregel søke Studiefondet om økonomisk støtte til:

  • Faglig videreutdanning og annen videreutdanning i henhold til instituttets målsetning
  • Forsøks- og utviklingsprosjekter
  • Forskningsprosjekter
  • Utredninger

Studiefondets styre kan fravike disse punktene dersom andre formål finnes å være i tråd med BFI og studiefondets målsetting.

Ut fra studiefondets praksis dekkes ikke utgifter til tapt arbeidsfortjeneste (lønn) og frikjøp.

Søknader behandles tre ganger årlig. Frist for innsending er henholdsvis 15. februar, 1. mai og 1. november.

Tilbakemelding på søknaden kommer innen henholdsvis 15. mars, 1. juni og 1. desember.

Søker må være medlem både på søknadstidspunktet og på utbetalingstidspunktet.