Gå til innhold
Bioingeniørfaglig institutt

Studiefondet til BFI

Studiefondet bidrar til faglig utvikling! Søknadsfrist 15. februar, 1. mai og 1. november.

Studiefondets formål er å gi økonomisk støtte til medlemmene slik at de kan drive faglig utvikling som kan bidra til å heve bioingeniørfaget.  

Støtte til ulike studier og prosjekter

I henhold til retningslinjene for studiefondet kan instituttets medlemmer som hovedregel søke Studiefondet om økonomisk støtte til:

  • Faglig videreutdanning og annen videreutdanning i henhold til instituttets målsetning
  • Forsøks- og utviklingsprosjekter
  • Forskningsprosjekter
  • Utredninger

Studiefondets styre kan fravike disse punktene dersom andre formål finnes å være i tråd med BFI og studiefondets målsetting.

Søknader behandles tre ganger årlig. Frist for innsending er henholdsvis 15. februar, 1. mai og 1. november.

Søker må være medlem både på søknadstidspunktet og på utbetalingstidspunktet.

Eventuelle vedlegg kan sendes til .

Søknadene vil bli behandlet innen henholdsvis 15. mars, 1. juni og 1. desember.

Søk posterstipend til IFBLS verdenskongress for bioingeniører 22.-26. september i Firenze, Italia

Bioingeniørfaglig institutt lyser ut 15 posterstipend á 12 000 kroner til kongressen.

Søknadsfrist for å søke om posterstipend er 15. februar.

Abstraktfrist og påmelding til IFBLS-kongressen