Gå til innhold
Illustrasjon bioingeniør - utstyr
Bioingeniørfaglig institutt

Styrer, råd og utvalg

Fagstyret er BFIs øverste organ. De arbeider med å påvirke utviklingen av bioingeniørfaget og bioingeniørutdanningen, i samarbeid med BFIs yrkesetiske råd og BFIs åtte rådgivende utvalg.

BFI har åtte rådgivende utvalg som dekker de fleste tradisjonelle laboratoriespesialiteter, forskning og utdanning.

En unik mulighet til å utvide ditt nettverk

Fagstyret oppnevner nye medlemmer til BFIs rådgivende utvalg. Dette skjer før hvert årsskifte.

Du må regne med å delta på møter eller kurs ca seks‐åtte dager per år (oftest i Oslo).

De fleste arbeidsgivere er positive til at medarbeidere engasjerer seg i BFIs rådgivende utvalg. Det er derfor vanlig å få fri med lønn for å delta.

Som medlem vil du ikke bare øke din egen kompetanse, men også tilføre arbeidsmiljøet ditt ny kunnskap og inspirasjon.

Fagutvikling

Medlemmer av rådgivende utvalg får ikke lønn eller honorar, men BFI dekker reise og opphold når du deltar på møtene.

Det er også vanlig å få dekket kostnadene til deltakeravgift, reise og opphold på ett eller flere kurs og konferanser i Norge eller utlandet som er relevant for utvalget.

Bioingeniørfaglig institutts Spesialistkomité

BFIs spesialistkomité behandler søknader om spesialistgodkjenning for bioingeniører, informerer om spesialistgodkjenning og veileder medlemmer som ønsker å gjennomføre et spesialistgodkjenningsløp.

Komiteen består av et medlem fra hvert av de rådgivende utvalgene.

Bioingeniørfaglig institutts Fagstyre

BFI ledes av et fagstyre som er valgt av BFIs medlemmer.

Medlemmene i BFIs fagstyre er valgt for tre år av gangen og består av leder, nestleder og fire styremedlemmer.