Gå til innhold
Bioingeniørfaglig institutt

Rådgivende utvalg for bioingeniører innen forskning

Rådgivende utvalg for bioingeniører som arbeider innen forskning (RUFBIF) ble opprettet i 2013.

Mandat for RUFBIF 

  1. Være rådgivende for BFIs fagstyre og BFIs medlemmer i saker angående forskningsrelatert aktivitet.
  2. Bidra i forvaltningen av spesialistgodkjenning for bioingeniører.
  3. Holde kontakt med og samarbeide med aktuelle faginstanser inkludert utdanningsinstitusjoner.
  4. Holde seg orientert og søke å påvirke utviklingen innen forskningsrelatert aktivitet, nasjonalt, europeisk og internasjonalt.
  5. Bidra til erfaringsutveksling og kvalitetsutvikling innen forskning.
  6. Være referansegruppe for BFIs representanter i nasjonale og internasjonale fora vedrørende forskning.
  7. Bidra med innspill og faglig kompetanse til BFIs kursvirksomhet, samt arrangere faglige møteplasser/konferanser for bioingeniører som arbeider innen forskning.

 I tillegg kommer diverse adhoc-oppgaver og annet som gjelder utvalgets fagområder.

Mandatet er vedtatt av BFIs fagstyre i møte 20.-21. mars 2017.

Medlemmer I RUFBIF 2018

Marit Sverresdotter Sylte
Utvalgets leder
Laboratorium for klinisk biokjemi
Haukeland universitetssjukehus
Ingerid Arbo Fakultet for medisin og helsevitenskap
NTNU Trondheim
Vivan Berg Universitetet i Tromsø
Runa Marie Grimholt Bioingeniørutdanningen
OsloMet - storbyuniversitetet
Sissel Skarra Fakultet for medisin og helsevitenskap
NTNU Trondheim
Anne Stavelin Noklus
Synnøve Austad Yksnøy Biobank
Helse Møre og Romsdal
     
Liv Kjersti Paulsen utvalgets
sekretær
NITO
Bioingeniørfaglig institutt