Gå til innhold
Bioingeniørfaglig institutt

RUFBIF

Rådgivende utvalg for bioingeniører som arbeider innen forskning (RUFBIF) ble opprettet i 2013.

Mandat for RUFBIF 

  1. Være rådgivende for BFIs fagstyre og BFIs medlemmer i saker angående forskningsrelatert aktivitet.
  2. Bidra i forvaltningen av spesialistgodkjenning for bioingeniører.
  3. Holde kontakt med og samarbeide med aktuelle faginstanser inkludert utdanningsinstitusjoner.
  4. Holde seg orientert og søke å påvirke utviklingen innen forskningsrelatert aktivitet, nasjonalt, europeisk og internasjonalt.
  5. Bidra til erfaringsutveksling og kvalitetsutvikling innen forskning.
  6. Være referansegruppe for BFIs representanter i nasjonale og internasjonale fora vedrørende forskning.
  7. Bidra med innspill og faglig kompetanse til BFIs kursvirksomhet, samt arrangere faglige møteplasser/konferanser for bioingeniører som arbeider innen forskning.

 I tillegg kommer diverse adhoc-oppgaver og annet som gjelder utvalgets fagområder.

Mandatet er vedtatt av BFIs fagstyre i møte 20.-21. mars 2017.

Medlemmer I RUFBIF 2017

Ingerid Arbo Fakultet for medisin og helsevitenskap
NTNU Trondheim
Runa Marie Grimholt Avd. for medisinsk biokjemi
Oslo universitetssykehus HF Ullevål
Hilde Herning
Utvalgets leder
Institutt for naturvitenskapelige helsefag
Høgskolen i Oslo og Akershus
Liv Kjersti Paulsen Mikrobiologisk avdeling
Sykehuset i Vestfold, Tønsberg
Sissel Skarra Fakultet for medisin og helsevitenskap
NTNU Trondheim
Anne Vegard Stavelin Noklus, Haraldsplass Diakonale Sykehus
Marit Sverresdotter Sylte Laboratorium for klinisk biokjemi
Haukeland universitetssjukehus
Synnøve Austad Yksnøy Biobank
Helse Møre og Romsdal
 
Eva Lisa Piiksi
Sekretær
NITO
Bioingeniørfaglig institutt
Publisert: Sist oppdatert: