Gå til innhold
Illustrasjonsfoto. Foto: Gettyimages
Bioingeniørfaglig institutt

Rådgivende utvalg for bioingeniører innen forskning

Rådgivende utvalg for bioingeniører som arbeider innen forskning (RUFBIF) ble opprettet i 2013.

Mandat for RUFBIF 

  1. Være rådgivende for BFIs fagstyre og BFIs medlemmer i saker angående forskningsrelatert aktivitet.
  2. Bidra i forvaltningen av spesialistgodkjenning for bioingeniører.
  3. Holde kontakt med og samarbeide med aktuelle faginstanser inkludert utdanningsinstitusjoner.
  4. Holde seg orientert og søke å påvirke utviklingen innen forskningsrelatert aktivitet, nasjonalt, europeisk og internasjonalt.
  5. Bidra til erfaringsutveksling og kvalitetsutvikling innen forskning.
  6. Være referansegruppe for BFIs representanter i nasjonale og internasjonale fora vedrørende forskning.
  7. Bidra med innspill og faglig kompetanse til BFIs kursvirksomhet, samt arrangere faglige møteplasser/konferanser for bioingeniører som arbeider innen forskning.

 I tillegg kommer diverse adhoc-oppgaver og annet som gjelder utvalgets fagområder.

Mandatet er vedtatt av BFIs fagstyre i møte 20.-21. mars 2017.

Medlemmer i RUFBIF 2020

Anne Vegard Stavelin Utvalgets leder Noklus
Mette Lundstrøm Dahl Sykehuset Vestfold Tønsberg
Ann Iren Solli Universitetet i Tromsø
Kristin Godang Oslo universitetssykehus Rikshospitalet
Ragnhild E. N. Røsbjørgen  NTNU Trondheim
Gro Gundersen Akershus universitetssykehus  
Marit Sverresdotter Sylte Haukeland universitetssjukehus
Synnøve Austad Yksnøy Helse Møre og Romsdal Ålesund sjukehus
Liv Kjersti Paulsen utvalgets
sekretær
NITO
Bioingeniørfaglig institutt