Gå til innhold
Bioingeniørfaglig institutt

Rådgivende utvalg for kvalitetsutvikling og akkreditering

BFIs rådgivende utvalg for kvalitetsutvikling og akkreditering (RUFKA) arrangerer årlig et nettverkstreff for kvalitetsarbeid i medisinske laboratorier og workshop om aktuelle emner innen kvalitetsarbeid.

Mandat for RUFKA

  1. Være rådgivende for BFIs fagstyre og BFIs medlemmer i saker angående kvalitetsutvikling og akkreditering av medisinske laboratorier.
  2. Bidra i forvaltningen av spesialistgodkjenning for bioingeniører.
  3. Opprettholde kontakten med Norsk Akkreditering (NA), blant annet for å være kjent med NAs synspunkter vedrørende akkreditering av medisinske laboratorier i Norge og for å stimulere kvalifiserte bioingeniører til å bidra med sin faglige kompetanse i NAs arbeid. Holde kontakten med og samarbeide med andre aktuelle faginstanser inkludert utdanningsinstitusjoner.
  4. Vurdere konsekvensen for yrkesgruppen når nye standarder planlegges og innføres. Søke å påvirke utviklingen og implementeringen av standarder som får innvirkning på bioingeniørenes yrkesutøvelse.
  5. Være referansegruppe for BFIs representanter i nasjonale og internasjonale fora vedrørende kvalitetsutvikling.
  6. Videreføre og videreutvikle arbeidet med kontaktnettet og diskusjonsforumet på internett for kvalitetsarbeid i medisinske laboratorier.
  7. Arrangere og videreutvikle nettverkstreff / faglige kurs i kvalitetsarbeid og akkreditering.

I tillegg kommer diverse adhoc-oppgaver og annet som gjelder utvalgets fagområder.

Mandatet er vedtatt av BFIs fagstyre 20. - 21. mars 2017.

Medlemmer I RUFKA 2018

Lena Oprand Heggelund Universitetssykehuset Nord-Norge  
Hilde Kaasa  Sykehuset i Vestfold
Camilla Hynås Luhr Vestre Viken HF, Drammen og Bærum sykehus
Line Nilsen Nygård Noklus
Synnøve Nævdal Sørlandet
sykehus Kristiansand
Berit W. Revå 
Utvalgets leder
Sykehuset i Vestfold
Kristine Solem  St. Olavs Hospital HF
Ann-Helen Aakernes Helse Møre og Romsdal
Eva Lisa Piiksi
Utvalgets sekretær
NITO Bioingeniørfaglig institutt