Gå til innhold
Bioingeniørfaglig institutt

Rådgivende utvalg for kvalitetsutvikling og akkreditering

BFIs rådgivende utvalg for kvalitetsutvikling og akkreditering (RUFKA) arrangerer årlig et nettverkstreff for kvalitetsarbeid i medisinske laboratorier og workshop om aktuelle emner innen kvalitetsarbeid.

Mandat for RUFKA

  1. Være rådgivende for BFIs fagstyre og BFIs medlemmer i saker angående kvalitetsutvikling og akkreditering av medisinske laboratorier.
  2. Bidra i forvaltningen av spesialistgodkjenning for bioingeniører.
  3. Opprettholde kontakten med Norsk Akkreditering (NA), blant annet for å være kjent med NAs synspunkter vedrørende akkreditering av medisinske laboratorier i Norge og for å stimulere kvalifiserte bioingeniører til å bidra med sin faglige kompetanse i NAs arbeid. Holde kontakten med og samarbeide med andre aktuelle faginstanser inkludert utdanningsinstitusjoner.
  4. Vurdere konsekvensen for yrkesgruppen når nye standarder planlegges og innføres. Søke å påvirke utviklingen og implementeringen av standarder som får innvirkning på bioingeniørenes yrkesutøvelse.
  5. Være referansegruppe for BFIs representanter i nasjonale og internasjonale fora vedrørende kvalitetsutvikling.
  6. Videreføre og videreutvikle arbeidet med kontaktnettet og diskusjonsforumet på internett for kvalitetsarbeid i medisinske laboratorier.
  7. Arrangere og videreutvikle nettverkstreff / faglige kurs i kvalitetsarbeid og akkreditering.

I tillegg kommer diverse adhoc-oppgaver og annet som gjelder utvalgets fagområder.

Mandatet er vedtatt av BFIs fagstyre 20. - 21. mars 2017.

Medlemmer i RUFKA 2020

Lena Oprand Heggelund
Utvalgets leder
Universitetssykehuset Nord-Norge
Turid Fredriksen St. Olavs hospital HF  
Ida Mari Haugom Fürst Medisinsk Laboratorium
Berit W. Revå Sykehuset i Vestfold   
Hilde Kaasa  Sykehuset i Vestfold
Line Nilsen Nygård Noklus
Kristine Lorgen Haraldsplass diakonale sykehus
Camilla Hynås Luhr Vestre Viken Drammen sykehus  
Eva Lisa Piiksi
Utvalgets sekretær
NITO Bioingeniørfaglig institutt