Gå til innhold
Illustrasjonsfoto. Foto: Gettyimages
Bioingeniørfaglig institutt

Rådgivende utvalg for medisinsk mikrobiologi (RUFMIK)

RUFMIK består av syv engasjerte bioingeniører fra hele landet som arbeider innen medisinsk mikrobiologi, infeksjonsserologi, resistensbestemmelser og andre molekylærbiologiske metoder. Utvalget administrerer fagnettverket NITO BFI Mikrobiologi.

Bli medlem i fagnettverket NITO BFI Mikrobiologi

Som medlem får du: 

  • Motta nyhetsbrev fra RUFMIK med aktuelt fagstoff
  • Motta lenker til opptak av relevante digitale kurs
  • Delta på temamøter

Mandat for RUFMIK

  1. Være rådgivende for BFIs fagstyre og BFIs medlemmer i saker angående aktuelt fagområde.
  2. Bidra i forvaltningen av spesialistgodkjenning for bioingeniører.
  3. Holde kontakten med og samarbeide med aktuelle faginstanser inkludert utdanningsinstitusjoner og arrangørene av «Høstkonferansen».
  4. Søke å påvirke utvikling og organisering innenfor utvalgets fagområder.
  5. Med utgangspunkt i bioingeniørenes faglige ansvar, bidra til fagutvikling og kvalitetsutvikling innen utvalgets fagområder.
  6. Være referansegruppe for BFIs representanter i nasjonale og internasjonale fora vedrørende utvalgets fagområder.
  7. Bidra med innspill og faglig kompetanse til BFIs kursvirksomhet.

I tillegg kommer diverse adhoc-oppgaver og oppgaver som gjelder utvalgets fagområder.

Mandatet er vedtatt av BFIs fagstyre i møte 20. - 21. mars 2017.

Medlemmer i RUFMIK 2020:

Anja Hannisdal Utvalgets leder Sykehuset i Vestfold, Tønsberg
Anita Løvaas Brekken Stavanger universitetssykehus
Lene Henriksen Holm Haukeland universitetssjukehus  
Janne Fossum Malmring St. Olavs hospital
Bodil Pedersen  Universitetssykehuset Nord-Norge
Ragnhild Vassbø Eid Fürst Medisinske Laboratorium
Marie Elisabeth Vad Oslo universitetssykehus HF
Eva Lisa Piiksi Utvalgets sekretær NITO Bioingeniørfaglig institutt