Gå til innhold
Bioingeniørfaglig institutt

RUFPAT

Rådgivende utvalg for patologi

Mandat for rådgivende utvalg for patologi:

  1. Være rådgivende for BFIs fagstyre og BFIs medlemmer i saker angående aktuelt fagområde.
  2. Bidra i forvaltningen av spesialistgodkjenning for bioingeniører.
  3. Holde kontakten med og samarbeide med aktuelle faginstanser inkludert utdanningsinstitusjoner.
  4. Søke å påvirke utvikling og organisering innenfor utvalgets fagområder.
  5. Med utgangspunkt i bioingeniørenes faglige ansvar, bidra til fagutvikling og kvalitetsutvikling innen utvalgets fagområder.
  6. Være referansegruppe for BFIs representanter i nasjonale og internasjonale fora vedrørende utvalgets fagområder.
  7. Bidra med innspill og faglig kompetanse til BFIs kursvirksomhet.

I tillegg kommer diverse adhoc-oppgaver og oppgaver som gjelder utvalgets fagområder.

Mandatet er vedtatt av BFIs fagstyre i møte 19.-20. mars 2014.  

Medlemmer av RUFPAT i 2016

Wenche Kjellesvik
Utvalgets leder
Helse Stavanger HF Stavanger universitetssjukehus
Anne Fosaas Sykehuset i Vestfold HF  
Kate Myräng Universitetssykehuset Nord-Norge
Inger-Lise Neslein Høgskolen i Oslo og Akershus
Bernt Andre Olsen Sykehuset Østfold HF  
Hilde Rødningen Haukeland universitetssjukehus HF
Helene Tuft Stavnes Oslo universitetssykehus HF Ullevål
Kristin Tvete St. Olavs hospital HF  
     
Eva Lisa Piiksi
Sekretær
NITO Bioingeniørfaglig institutt
Publisert: Sist oppdatert: