Gå til innhold
Illustrasjonsbilde. Foto: Annette Larsen
Bioingeniørfaglig institutt

Rådgivende utvalg for patologi (RUFPAT)

Rådgivende utvalg for patologi (RUFPAT) består av medlemmer fra store og små sykehus over hele landet. Utvalget administrerer fagnettverket NITO BFI Patologi

Bli med i fagnettverket NITO BFI Patologi

Som medlem får du: 

  • Motta nyhetsbrev fra RUFPAT med aktuelt fagstoff
  • Motta lenker til opptak av relevante digitale kurs
  • Delta på temamøter

Mandat for RUFPAT

  1. Være rådgivende for BFIs fagstyre og BFIs medlemmer i saker angående aktuelt fagområde.
  2. Bidra i forvaltningen av spesialistgodkjenning for bioingeniører.
  3. Holde kontakten med og samarbeide med aktuelle faginstanser inkludert utdanningsinstitusjoner.
  4. Søke å påvirke utvikling og organisering innenfor utvalgets fagområder.
  5. Med utgangspunkt i bioingeniørenes faglige ansvar, bidra til fagutvikling og kvalitetsutvikling innen utvalgets fagområder.
  6. Være referansegruppe for BFIs representanter i nasjonale og internasjonale fora vedrørende utvalgets fagområder.
  7. Bidra med innspill og faglig kompetanse til BFIs kursvirksomhet.

I tillegg kommer diverse adhoc-oppgaver og oppgaver som gjelder utvalgets fagområder.

Mandatet er vedtatt av BFIs fagstyre i møte 20. - 21. mars 2017.

Medlemmer i RUFPAT 2020

Bernt Andre Olsen Utvalgets leder Sykehuset Østfold HF
Anne Fosaas Sykehuset i Telemark, Skien
Barbara Løken Oslo universitetssykehus HF
Wenche Kjellesvik Stavanger universitetssjukehus
Camilla Stormo Universitetet i Agder
Hilde Midtbø-Hjelvik Haukeland universitetssjukehus ">
Kristin Tvete St. Olavs hospital HF
Ann Hilde Kalsaas Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Eva Lisa Piiksi
Utvalgets sekretær
NITO Bioingeniørfaglig institutt