Gå til innhold
Illustrasjonsbilde. Foto: Annette Larsen
Bioingeniørfaglig institutt

Rådgivende utvalg for patologi (RUFPAT)

Rådgivende utvalg for patologi (RUFPAT) består av medlemmer fra store og små sykehus over hele landet.

Mandat for RUFPAT

  1. Være rådgivende for BFIs fagstyre og BFIs medlemmer i saker angående aktuelt fagområde.
  2. Bidra i forvaltningen av spesialistgodkjenning for bioingeniører.
  3. Holde kontakten med og samarbeide med aktuelle faginstanser inkludert utdanningsinstitusjoner.
  4. Søke å påvirke utvikling og organisering innenfor utvalgets fagområder.
  5. Med utgangspunkt i bioingeniørenes faglige ansvar, bidra til fagutvikling og kvalitetsutvikling innen utvalgets fagområder.
  6. Være referansegruppe for BFIs representanter i nasjonale og internasjonale fora vedrørende utvalgets fagområder.
  7. Bidra med innspill og faglig kompetanse til BFIs kursvirksomhet.

I tillegg kommer diverse adhoc-oppgaver og oppgaver som gjelder utvalgets fagområder.

Mandatet er vedtatt av BFIs fagstyre i møte 20. - 21. mars 2017.  

Medlemmer i RUFPAT 2020

Hilde Midtbø-Hjelvik Utvalgets leder Haukeland universitetssjukehus
Anne Fosaas Sykehuset i Vestfold
Barbara Løken Oslo universitetssykehus HF
Wenche Kjellesvik Stavanger universitetssjukehus
Inger-Lise Neslein OsloMet - storbyuniversitetet
Bernt Andre Olsen Sykehuset Østfold HF  
Kristin Tvete St. Olavs hospital HF
Kirsten M. Østbye OsloMet - storbyuniversitetet
Ann Hilde Kalsaas Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Eva Lisa Piiksi
Utvalgets sekretær
NITO Bioingeniørfaglig institutt