Gå til innhold
Bioingeniørfaglig institutt

RUFUT

Rådgivende utvalg for utdanning.

Mandat for rådgivende utvalg for utdanning (RUFUT)

  1. Være rådgivende for BFIs fagstyre og BFIs medlemmer i utdanningsspørsmål og i profesjonsutvikling for bioingeniører.
  2. Bidra i forvaltningen av spesialistgodkjenning for bioingeniører.
  3. Holde kontakten med og samarbeide med aktuelle faginstanser.
  4. Holde seg oppdatert og søke å påvirke utviklingen innen utdanning, i et nasjonalt, europeisk og internasjonalt perspektiv.
  5. Med utgangspunkt i BFIs retningslinjer, bidra til at de norske bioingeniørutdanningene er harmonisert og holder et høyt faglig nivå nasjonalt og internasjonalt.
  6. Være referansegruppe for BFIs representanter i nasjonale og internasjonale fora vedrørende utvalgets fagområde.
  7. Bidra med innspill og faglig kompetanse til BFIs kursvirksomhet, samt arrangere faglige møteplasser/konferanser for lærergruppa og praksisveiledere.

I tillegg kommer diverse adhoc-oppgaver og oppgaver som gjelder utvalgets fagområder.

Mandatet er vedtatt av BFIs fagstyre i møte 19.-20. mars 2014.

Medlemmer av RUFUT i 2016

Vigdis Landsverk
Utvalgets leder 
Universitetet iAgder
Johanne Lind Aasen Haukeland universitetssykehus  
Turid Aa. Braseth Høgskolen i Bergen
Mette Lundstrøm Dahl Høgskolen i Østfold  
Ellen-Mette Kjustad Frøyland Akershus universitetssykehus
Tove Havnegjerde NTNU Ålesund
Jill-Tove Indrevik Universitetet i Tromsø  
Camilla Klubnes  Diakonhjemmet Sykehus AS  
Lars Gunnar Landrø Høgskolen i Sør-Trøndelag
Vivi Volden

Høgskolen i Oslo og Akershus
Studentrepresentant
  NITO-studentene  
     
Patrica Melsom
Sekretær
NITO Bioingeniørfaglig institutt
Publisert: Sist oppdatert: