Gå til innhold
Illustrasjonsbilde. Foto: GettyImages
Bioingeniørfaglig institutt

Rådgivende utvalg for medisinsk biokjemi, hematologi og koagulasjon

RUMBIO er BFIs største rådgivende utvalg og dekker ikke bare medisinsk biokjemi, hematologi og koagulasjon, men også farmakologi og hormonanalyser.

Mandat for RUMBIO

  1. Være rådgivende for BFIs fagstyre og BFIs medlemmer i saker angående aktuelt fagområde.
  2. Bidra i forvaltningen av spesialistgodkjenning for bioingeniører.
  3. Holde kontakten med og samarbeide med aktuelle faginstanser inkludert utdanningsinstitusjoner.
  4. Søke å påvirke utvikling og organisering innenfor utvalgets fagområder.
  5. Med utgangspunkt i bioingeniørenes faglige ansvar, bidra til fagutvikling og kvalitetsutvikling innen utvalgets fagområder.
  6. Være referansegruppe for BFIs representanter i nasjonale og internasjonale fora vedrørende utvalgets fagområder.
  7. Bidra med innspill og faglig kompetanse til BFIs kursvirksomhet.

I tillegg kommer diverse adhoc-oppgaver og oppgaver som gjelder utvalgets fagområder.

Mandatet er vedtatt av BFIs fagstyre i møte 20. - 21. mars 2017.

Medlemmer i RUMBIO 2020

Anita Thornquist Utvalgets leder Oslo universitetssykehus Rikshospitalet
Avdeling for medisinsk biokjemi
Fagfelt: Hematologi og kvalitetsarbeid
Heidi Eilertsen OsloMet - storbyuniversitetet
Bioingeniørutdanningen
Fagfelt: Hematologi
Anja Udundzic  Fürst Medisinsk Laboratorium 
Utvikling
Fagfelt: Medisinsk biokjemi
Ruth-Anne Larsen  St. Olavs hospital 
Avdeling for klinisk farmakologi
Fagfelt: Farmakologi og farmakologiske metoder
Henriette Kuvås Sykehuset Innlandet Gjøvik 
Laboratoriemedisin
Fagfelt: Hematologi, koagulasjon og andrologi
Lene Mikkelsen Stavanger universitetssjukehus
Avdeling for medisinsk biokjemi
Fagfelt: Hematologi
Siri Beisland Mortensen Akershus universitetssykehus
Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi
Fagfelt: Immunologiske metoder
Therese Worren Larsen  Sykehuset Østfold
Senter for laboratoriemedisin
Fagfelt: Hematologi
Kari Julien   Oslo universitetssykehus Aker
Hormonlaboratoriet
Fagfelt: Hormonanalyser
Vibeke Furuly
Utvalgets sekretær 
NITO Bioingeniørfaglig institutt