Gå til innhold
Bioingeniørfaglig institutt

Rådgivende utvalg for medisinsk biokjemi, hematologi og koagulasjon

RUMBIO er BFIs største rådgivende utvalg og dekker ikke bare medisinsk biokjemi, hematologi og koagulasjon, men også farmakologi og hormonanalyser.

Mandat for RUMBIO

  1. Være rådgivende for BFIs fagstyre og BFIs medlemmer i saker angående aktuelt fagområde.
  2. Bidra i forvaltningen av spesialistgodkjenning for bioingeniører.
  3. Holde kontakten med og samarbeide med aktuelle faginstanser inkludert utdanningsinstitusjoner.
  4. Søke å påvirke utvikling og organisering innenfor utvalgets fagområder.
  5. Med utgangspunkt i bioingeniørenes faglige ansvar, bidra til fagutvikling og kvalitetsutvikling innen utvalgets fagområder.
  6. Være referansegruppe for BFIs representanter i nasjonale og internasjonale fora vedrørende utvalgets fagområder.
  7. Bidra med innspill og faglig kompetanse til BFIs kursvirksomhet.

I tillegg kommer diverse adhoc-oppgaver og oppgaver som gjelder utvalgets fagområder.

Mandatet er vedtatt av BFIs fagstyre i møte 20. - 21. mars 2017.

Medlemmer I RUMBIO 2019

Kari Julien   Hormonlaboratoriet
Oslo universitetssykehus Aker
Fagfelt: Hormonanalyser
Heidi Eilertsen Bioingeniørutdanningen
OsloMet - storbyuniversitetet
Fagfelt: Hematologi
Sissel Grønvold  Utvikling
Fürst Medisinsk Laboratorium 
Fagfelt: Medisinsk biokjemi
Lisbeth Hollsten  Avdeling for medisinsk biokjemi
Sykehuset Østfold 
Fagfelt: Hematologi og koagulasjon
Henriette Kuvås Laboratoriemedisin, Sykehuset Innlandet Gjøvik 
Fagfelt: Hematologi, koagulasjon og andrologi
Lene Mikkelsen Avdeling for medisinsk biokjemi, Stavanger universitetssjukehus
Siri Beisland Mortensen Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi, Akershus universitetssykehus
Gøril Skogvang  Noklus
Universitetssykehuset Nord-Norge 
Anita Thornquist Avdeling for medisinsk biokjemi
Oslo universitetssykehus Rikshospitalet
Fagfelt: Hematologi og kvalitetsarbeid
     
Vibeke Furuly
Sekretær 
NITO Bioingeniørfaglig institutt