Studiefondets styre behandler søknadene om stipend til Bioingeniørfaglig institutts studiefond. Styret behandler søknadene etter Retningslinjer for bioingeniørfaglig institutt.

Les mer om hvordan du kan søke stipend fra studiefondet.

Studiefondets styre i perioden 2020-2022

Rita von der Fehr Konserntillitsvalgt Helse Sør-Øst Leder
Kjetil Jenset Sykehuset Innlandet Styremedlem
Barbro Henriksen Noklus Styremedlem
Lisa Husby NITO Bioingeniørfaglig institutt Observatør
Eva Lisa Piiksi NITO Bioingeniørfaglig institutt Sekretær