Gå til innhold
Bioingeniørfaglig institutt

Studiefondets styre

Søknadsfrist 15. februar, 1. mai og 1. november

Studiefondets styre behandler søknadene om stipend til Bioingeniørfaglig institutts studiefond. Styret behandler søknadene etter Retningslinjer for bioingeniørfaglig institutt.

Les mer om hvordan du kan søke stipend fra studiefondet.

Studiefondet styre i perioden 2017-2019

Rita von der Fehr Konserntillitsvalgt Helse Sør-Øst Leder
Lene Haugnæss St. Olavs hospital HF Styremedlem
Barbro Henriksen Noklus Styremedlem
Lisa Husby NITO Bioingeniørfaglig institutt Observatør
Eva Lisa Piiksi NITO Bioingeniørfaglig institutt Sekretær
Publisert: Sist oppdatert: