Gå til innhold
Bioingeniørfaglig institutt

Valg i BFI 2016

Resultatene fra høstens valg er klare.

BFIs fagstyre for 2017-2019

Leder

 • Rita von der Fehr, Konserntillitsvalgt Helse Sør-Øst

Nestleder

 • Lene Haugnæss, St. Olavs hospital HF

Styremedlemmer

 • Astrid Møllersen Bell, Helse Møre og Romsdal HF
 • Barbro Henriksen, Nordlandssykehuset HF Bodø
 • Gro Jensen, Diakonhjemmet sykehus AS
 • Kjetil Jenset, Sykehuset Innlandet HF Lillehammer

BFIs yrkesetisk råd

 

Leder

 • Mona Pedersen Unnerud, Sykehuset Østfold

Rådsmedlemmer

 • Bjarne Hjeltnes, Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Ingrid Kolnes, Oslo universitetssykehus Ullevål
 • Nanna Skeie, Oslo universitetssykehus Ullevål
 • Liza Lyng, St. Olavs hospital (vara)

Presentasjon av kandidatene finner du i Bioingeniørens septembernummer.

Valgperioden er tre år fra 1. januar 2017 til 31. desember 2019.

Hvordan foregikk stemmegivingen?

Valg i BFI i 2016 foregikk elektronisk med Questback. Alle stemmeberettigede medlemmer i BFI har mottatt e-post med stemmeskjema.

Questback med stemmeskjema ble sendt ut 13. oktober og kunne besvares helt fram til og med 1. november.

Valg av fagstyre

Det er velges leder, nestleder og fire medlemmer til fagstyret, samt to suppleanter. Hensikten med suppleantene er å sikre kontinuitet dersom det oppstår varig forfall av fagstyremedlemmer i løpet av valgperioden.

 Valg av yrkesetisk råd

Til yrkesetisk råd skal det velges leder, tre medlemmer og ett varamedlem.

Lurer du på hva det innebærer å ta et slikt verv?

Her gir vi deg en kort oversikt:

Publisert: Sist oppdatert: