Til høsten er det valg i BFI, og er du medlem kan du være med å avgjøre hvem som får vervene. Bruk stemmeretten din!

Det skal velges nytt fagstyre og yrkesetisk råd. Valgperioden er tre år fra 1. januar 2023 til 31. desember 2025.

Slik foregår årets BFI-valg

26. juni: Frist for å nominere kandidater til fagstyret og yrkesetisk råd.

September: Kandidatene presenteres i BFIs medlemsblad Bioingeniøren.

Midten av oktober: Valget starter. Stemmegivningen skjer på nett.

Fredag 4. november: Frist for å avgi stemme.

Mandag 7. november: Valgresultatet skal være klart.

Januar 2023: Nytt fagstyre og nytt yrkesetisk råd tiltrer.

Har du forslag til kandidater til valget, kan dette sendes per e-post til .

Må ha kandidater med relevant kompetanse

Det er viktig å få rekruttert tilstrekkelig antall kandidater med relevant kompetanse til vervene i BFI. Fagstyret har derfor utnevnt en rekrutteringskomité som skal hjelpe til med å kontakte, motivere og informere aktuelle kandidater om vervene.

BFIS rekrutteringskomite: Søker bioingeniører som brenner for fag og profesjon (Bioingenioren.no)

Ønsker du selv å stille til valg og har spørsmål knyttet til dette, kan du også kontakte et av medlemmene i BFIs rekrutteringskomite.

Kontakt rekrutteringskomiteén
  • Marie Nora Roald

    Tlf. 415 70 968
  • Anita Thornquist

    Tlf. 957 77 603
  • Tove Hvassing

    Tlf. 958 33 753

Husk at frist for å nominere kandidater er søndag 26. juni 2022.

Valg av fagstyre

Det skal velges leder, nestleder og fire medlemmer til fagstyret, samt to suppleanter. Hensikten med suppleantene er å sikre kontinuitet dersom det oppstår varig forfall av fagstyremedlemmer i løpet av valgperioden.

Valg av yrkesetisk råd

Til yrkesetisk råd skal det velges leder, tre medlemmer og ett varamedlem.

Hva innebærer det å være med i fagstyret og yrkesetisk råd?

Oversikt over hvem som er medlemmer i fagstyret og yrkesetisk råd for perioden 2020-2022, og hvilke oppgaver det innebærer å ha verv i BFI.

Valgordningen i BFI

Det er redegjort for valgordningen i BFIs retningslinjer, punkt 6.