Gå til innhold
Foto: Annette Larsen
Bioingeniørfaglig institutt

BFI-valget 2019

Det er valgt nytt fagstyre og yrkesetisk råd for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2022.

Valget på nytt fagstyre og yrkesetisk råd ble avsluttet 1. november 2019.

Fagstyre for perioden 2020-2022

Det er valgt leder, nestleder og fire medlemmer til fagstyret, samt to suppleanter. Hensikten med suppleantene er å sikre kontinuitet dersom det oppstår varig forfall av fagstyremedlemmer i løpet av valgperioden.

Fagstyret:

Leder:

 • Rita von der Fehr, Oslo universitetssykehus/Helse Sør-Øst

Nestleder:

 • Kjetil Jenset, Sykehuset Innlandet Lillehammer (Medisinsk biokjemi - hematologi)

Medlemmer:

 • Barbro Henriksen, Noklus Nordland (Laboratoriekonsulent)
 • Frode Vågen, senioringeniør og teknisk leder ved Institutt for bioingeniørutdanning ved NTNU.
 • Gøril Skogvang, Universitetssykehuset Nord-Norge (Laboratoriemedisin)
 • Nils Jarle Nesbakken Oma, Lovisenberg Diakonale Sykehus (Medisinsk biokjemi)

Suppleanter som trer inn i fagstyret ved varig forfall av fagstyremedlemmer i valgperioden:

 • Kirsti Holden, Sørlandet sykehus Arendal (Medisinsk biokjemi – PNA og veiledning)
 • Kaja Marienborg, Sykehuset i Vestfold (Mikrobiologi)

Yrkesetisk råd for perioden 2020-2022

Til yrkesetisk råd er det valgt leder, tre medlemmer og ett varamedlem.

Yrkesetisk råd:

Leder:

 • Mona Pedersen Unnerud, Sykehuset Østfold (Blodbank

Medlemmer:

 • Gry Andersen, Universitetssykehuset Nord-Norge, Narvik (Leder)
 • Bjarne Hjeltnes, Oslo Met – Storbyuniversitetet (Bioingeniørutdanning)
 • Maren Øverseth, Sykehuset Innlandet Gjøvik (Medisinsk

Varamedlem:

 • Christina Matheson Mæland, Stavanger universitetssjukehus (Mikrobiologi)

Valgordningen i BFI

Det er redegjort for valgordningen i BFIs retningslinjer, punkt 6.

Publisert: Sist oppdatert: