Gå til innhold
Bioingeniør ser inn i apparat. Foto: Annette Larsen
En av mange bioingeniører på jobb. Illustrasjonsfoto: Annette Larsen
Bioingeniørfaglig institutt

Verdens bioingeniørdag 15. april

Verden trenger flere bioingeniører. 15. april markeres den internasjonale bioingeniørdagen.

- Bioingeniørene utgjør er en veldig viktig kompetanse i det teamet som er i helsetjenesten. Det sa helseminister Bent Høie i sin hilsen i anledning den internasjonale bioingeniørdagen 15. april i 2016. Han mener yrkesgruppen kommer til å bli enda viktigere i tiden framover, i arbeidet med diagnostisering og behandling av pasienter.

Gratulerer med dagen alle bioingeniører!

Bioingeniører står for trygghet

BioingeniørerDen internasjonale bioingeniørdagen ble innstiftet i Oslo i 1996 under den 22. verdenskongress for bioingeniører. Hensikten er å synliggjøre laboratorieteknologiens og bioingeniørenes nøkkelrolle innen forskning, diagnostisering og behandling av pasienter.

- At dagen feires internasjonalt er med på å synliggjøre bioingeniørenes rolle i et globalt helseperspektiv, sier instituttleder for BFI, Lisa Sande.

Temaet for bioingeniørdagen bestemmes av The International Federation of Biomedical Laboratory Science (IFBLS). Organisasjonen ledes for tiden av norske Marie Roald. Hør hennes og IFBLS hilsen i forbindelse med den internasjonale bioingeniørdagen:

Flere må velge å bli bioingeniør

Bioingeniører landet rundt markerer dagen på ulike måter. – Mange vil oppleve å møte på en bioingeniør på den internasjonale bioingeniørdagen, forteller Sande. - Vi er ekstra synlige på en dag som denne. Det er stands rundt omkring, det holdes foredrag, det er lokale feiringer der folk inviteres inn i laboratoriene.

- Norge trenger flere bioingeniører, sier Sande. - Dette er en yrkesgruppe i utvikling, det er en vitenskap for framtiden som ivaretas her og nå, og som endres etter hvert som innovasjon viser veier videre. Bioingeniører vil det alltid være bruk for.

- Det er en tilfeldighet at den internasjonale bioingeniørdagen havner på samme dag som fristen å søke høyere utdanning. Det er en påminnelse om at bioingeniøryrket er et viktig yrke som flere unge bør vurdere, avslutter Sande.

Alle foto: Annette Larsen

Vi tok pulsen hos folk på gata og spurte om de visste hva en bioingeniør jobber med, samt litt om antibiotikaresistens som er tema for bioingeniørdagen i år:

Se video med Bent Høie som var laget i forbindelse med Bioingeniørkongressen 2016:

Aktuelle saker fra NITO


Se alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: