Hvert annet år samles bioingeniører fra hele verden til kongress i regi av The International Federation of Biomedical Laboratory Science (IFBLS).

Bilde fra verdenskongressen i København.
Tilhørere under den 34. verdenskongressen i København.

Kongressen er en god mulighet til å samles på tvers av landegrenser, diskutere fag og dele kunnskap er med andre bioingeniører. Det er også en anledning til å sende inn abstrakt til posterpresentasjon eller muntlig foredrag.

NITO BFI oppfordrer sine medlemmer til å bruke muligheten til å presentere sitt eget arbeid innenfor fagfeltet for bioingeniører fra hele verden.

Påmelding og frister

  • Påmelding til kongressen åpnet i januar. Siste frist for påmelding er 18. september 2022.
  • Frist for innsending av abstrakt til posterpresentasjon eller muntlig foredrag, er 30. juni.

Annen viktig informasjon om foredrag og foredragsholdere og annen relevant informasjon vil bli løpende oppdatert på verdenskongressen nettsider.

Verdenskongress for bioingeniører i Sør-Korea (IFBLS.org)