Gå til innhold
Bioingeniørmann i arbeid
Bioingeniørfaglig institutt

Videreutdanning for bioingeniører

Her omtaler vi ulike videreutdanningstilbud for bioingeniører.

Ønsker mer utfyllende oversikt

Det finnes muligheter som ikke er utviklet spesielt for bioingeniører, men som likevel kan føre fram til en master. Mange av dem er ikke tatt med her.

Det finnes sannsynligvis også tilbud som vi ikke vet om. Listen oppdateres derfor kontinuerlig og vi oppfordrer utdanningene til å informere oss fortløpende om endringer og studietilbud som ikke finnes på listen. Send en e-post til

Felles europeisk utdanning

Høgskolen i Bergen

Høgskolen i Hedmark

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Oslo og Akershus

 Høgskolen i Telemark

  • Master i natur-, helse- og miljøvern 120 studiepoeng. Heltid, to år.  I samarbeid med det bioteknologiske miljøet i Grenland (Telelab, Bionor Immuno og Sykehuset Telemark  (YMA))  har Høgskolen i Telemark tilrettelagt et mastergradsstudium spesielt for bioingeniører.

Høgskolen i Østfold

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU)

NTNU ÅLESUND (tidligere høgskolen i Ålesund)

Tverrprofesjonell veiledning del I 30 studiepoeng. Deltid over ett år.
Tverrprofesjonell veiledning del II 30 studiepoeng. Deltid over ett år

Univeritetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Det er mulig å søke enkeltemneopptak på mange relevante fag for bioingeniører. Her er kun et utvalg.

Universitetet i Tromsø

Danmark

VIA university College

Professionshøjskolen Metropol

UC Syd, Lillebælt og Sjælland

Sverige

Lindkopings universitet

Gøteborgs universitet

  • Hematologi 7,5 hogskolepoang (7,5 studiepoeng). Oppstart februar 2016, undervisning en dag i uken ved Gøteborgs universitet.

Karolinska insitututet

Listen er ikke komplett. Send oss en e-post dersom du har andre aktuelle videreutdanninger eller lenkene ikke fungerer.

Publisert: Sist oppdatert: