Gå til innhold
Bioingeniørfaglig arbeid
Bioingeniørfaglig institutt

Visjon og formål for BFI

Bioingeniørfaglig institutt (BFI) en selvstendig faglig enhet innen NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon. BFI ivaretar bioingeniørenes faglige interesser, og instituttets prioriterte arbeidsområder vil til enhver tid gjenspeile utviklingen innen bioingeniørfaget.

Bioingeniørene og bioingeniørfaget – en yrkesgruppe i utvikling og en vitenskap for framtiden!

Bioingeniørfaglig institutt skal:

  • arbeide for å videreutvikle den faglige og etiske standarden i utdanning og utøvelsen av alle sider av bioingeniørfaget.
  • ivareta bioingeniørenes autorisasjon.
  • arbeide for å synliggjøre bioingeniørenes kompetanse og yrkesgruppens rolle i norsk helsetjeneste.
  • være med på å forme samfunnets helse- og omsorgspolitikk.
  • søke å utvikle bioingeniørfaget i global sammenheng.