Gå til innhold
NITO Takst

Kollektiv ansvarsforsikring 2017

De samlede erstatningsutbetalingene fra NITO Takst sin Ansvarsforsikring er betydelige og premien må derfor dessverre økes med virkning fra 1.1.2017.

Antall skader per år er stort sett uforandret, mens erstatningsbeløpet per skade øker.

Totalt erstatningsbeløp for 2016 anslås å kunne komme opp mot 3,5 millioner kroner. De siste årene ser vi også en trend i at det tar lenger tid før skader meldes. Det er derfor viktig at den kollektive Ansvarsforsikringen er rustet også for skader som meldes nå, selv om de har skjedd noen år tilbake.

Arealavvik er fortsatt den hyppigste skadeårsaken. Dette til tross for at egenandelen ved skader som skyldes arealavvik økte fra 1.1.2016. Det synes fortsatt klart at flere av skadesakene relativt enkelt kunne vært unngått når det som årsak til skadene blant annet oppgis:

  • Skrevet/kladdet så stygt at man ikke klarer å lese sin egen håndskrift i ettertid
  • Vet ikke, men min måling er feil
  • Notert feil ved avlesning
Vi må derfor på det sterkeste oppfordre våre medlemmer til å være aktsomme, nøyaktige og påpasselig når det gjelder angivelse av areal.

PREMIE FOR 2017

Den faste årlige premien faktureres som vanlig i to terminer, per 01.01. og 01.07. Tilleggspremie relatert til antall avholdte takster, faktureres hhv ved avholdt takst nummer 51 og 101.

Premiefaktura for 1. halvår på den faste årlige premien vil bli sendt deg i løpet av kort tid.

 
 

Premie

Fast årlig premie betales av alle medlemmene og inkluderer forsikring for 50 takster 7425 kr
Tilleggspremie relatert til antall avholdte takster, faktureres hhv avholdt takst nummer 51 og 101  
Fra og med takst nummer 51 til og med takst 100 betales et premietillegg på 1320 kr
Fra og med takst nummer 101 betales et premietillegg på 880 kr

 

 

Publisert: Sist oppdatert: