Gå til innhold
NITO Takst

Registrering av fuktdata i boligsalgsrapporten

Det er nå lagt til rette for registrering av fuktdata i boligsalgsrapporten.

Formålet er å få registrert så mye og så riktig fuktdata som mulig. Dette vil danne grunnlaget for gode analyser av fukt og det kan gi oss mer sikker informasjon og statistikk om fukt i de forskjellige konstruksjonene.

På sikt vil dette kunne gi oss muligheten til å anbefale tiltak som kan redusere eller forhindre fuktskader i boliger. Denne kunnskapen vil også gi oss muligheten til å forbedre opplæringen og forståelsen av fukt generelt, samt bedre arbeidspraksis om hvordan mest effektivt avdekke fuktproblemer i konstruksjoner. Detaljer om registrerte fuktdata skal ikke presenteres rapporten til kunden.

Fremgangsmåten for måling av fukt er beskrevet i ledeteksten i skjematuret for skrivebordsverktøyet og appen.

De nye feltene som er lagt til er:

  • Våtrom (BSR Sjekkpunkt 1.8. Fukt i tilliggende konstruksjoner)
  • Rom under terreng (BSR Sjekkpunkt 5.3. Konstruksjoner)

Eksempel på hvordan dette ser det ut i BSR skrivebordsverktøyet for våtrom, 1.1.8 Fukt i tilliggende konstruksjoner.

Eksempel på hvordan dette ser ut i BSR appen for våtrom.

Publisert: Sist oppdatert: