Gå til innhold
NITO Takst

Skjema for forsikringsskjønn

Finans Norge representerer forsikringsselskapene i skadesaker i forbindelse med forsikringsskjønn. For noen år siden ble det nedsatt en partssammensatt arbeidsgruppe av representanter fra Forbrukerrådet, NITO-takst, Norges Takseringsforbund og Finans Norge, som fikk i oppdraget å se på ordningen om den fungerte som forutsatt. Vår representant i gruppen er Kai-Haftor Olsen

Skjønnsordningen ved forsikringsoppgjør, oppfølging og drift av ordningen ble gjennomgått og oppdatert i 2015. Tidligere har alle dokumentene for skjønnsordningen vært å finne på nettsiden til Finans Norge og finansportalen. Begge har fått nye nettsider siden den gangen og dokumentene er ikke lenger å finne der, men informasjon om forsikringsskjønn finnes fortsatt.

VEILEDENDE SKJØNNSSETTINGSPROTOKOLL.docx
VEILEDENDE SKJØNNSRAPPORT.docx
VEILEDENDE OPPDRAGSBEKREFTELSE OG HABILITETSERKLÆRING.docx
EKSEMPEL PÅ SKJØNNSRAPPORT (ANONYMISERT).pdf

Info om forsikringsskjønn på finansportalen
Info om forsikringsskjønn hos Finans Norge

Publisert: Sist oppdatert: