Gå til innhold

Program for Fiberoptikk 2017

Fiberoptikk har i år et fokus på teknologiutvikling som skjer innen optiske nettverk og den tilhørende markedsutviklingen i bransjen. I tillegg blir det foredrag om fiberbaserte bredbånd, og nytt i år er ulike workshops som går mer detaljert inn i spesielle problemstillinger som vil være aktuelle for deg som er involvert i bredbåndsutbygging i Norge.

illustrasjon

Last ned programmet for fiberoptikk 2017

Registrering: Søndag 5. november kl. 20.00 - 22.00 og mandag 6. november kl. 07.30 - 09.00

Mandag 6. november

TEKNOLOGIUTVIKLING INNEN OPTISKE NETTVERK

09.00 Trender innen fiberoptisk kommunikasjon – fra åpne optiske nettverk til 5G mobilnett.
Steinar Bjørnstad, NTNU – Telematikk

09.40 Distribuerte sensorsnett basert på spredemekanismer I telekom fibre.
Hilde Nakstad, ASN Norway

10.10 Kaffepause

11.00 Veien mot åpne optiske nettverk.
Kurosh Bozorgebrahimi, UNINETT

Kursholder Peder Nærbø -

11.30 Datasentre i Norge – hva kreves av fiberkapasitet.
Peder Nærbø, Bulk

12.00 Lunsj

MARKEDSUTVIKLING INNEN OPTISKE NETTVERK

13.15 Framtidas tjenestetilbud via optiske nettverk.
Tore Kristoffersen, Lyse

Kursholder Roger Markussen -

13.40 Utviklingen av kommunikasjonsmarkedet – hvilken posisjon har fibernett i Norge.
Roger Markussen, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

 


Kursholder Sverre Kjenne - FOTO: Tonje Walde

14.05 Digitalisering av jernbanen – med 5000 km langt fibernett.
Sverre Kjenne, Bane NOR 

14.30 Kaffepause

PRODUKTPRESENTASJONER: 15.00 - 17.00

Ønsker du å holde bedriftspresentasjon? Ta kontakt med Steinar Pedersen eller Anne Dyve i NITO.

Felles middag på hotellet: 18.00 - 22.00

(appertiff i utstillingen kl. 18.00)
Utstillingen er åpen kl. 09.00 - 18.00

 

Tirsdag 7. november

FIBERBASERTE BREDBÅND

09.00 Hvorfor investerer kraftselskap i lokal utbygging av fiber bredbånd.
Odd Terje Rygh, NTE

09.25 Mørk fiber – utgangspunkt for samarbeid mellom ulike bredbåndsaktører.
Erling Aronsveen, Easy Fibre/Eidsiva bredbånd09.50 Framføringsmetoder for fiber i abonnentnettet.
Per Ove Kjesbu, Relacom


10.15 Kaffepause

11.00 WORKSHOP 1 – Introduksjon til fiberoptiske komponenter og deres
anvendelse i lokale optiske nettverk.
Steinar Bjørnstad, NTNU – Telematikk

12.00 Lunsj

13.00 – 14.30 WORKSHOP 2 - Modeller for praktisk utygging av lokale fibernett. 
(a) - Eltel Networks, Steffan Larsen, Nils Fallem
(b) - Altibox, Kenneth Asheim/Eivind Gjestland

14.30 Kaffepause

15.00 – 16.00 WORKSHOP 3 – Forskrifter og retningslinjer for installasjon av fiber bredbåndsnett.
(a) ny nasjonal graveforskrift

(b) tilknytning av kabler til bolig og blokk, Svein Roar Jonsmyr, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Utstillingen er åpen kl. 09.00 - 16.00

Konferansen ledes av Morten Eriksrud

 Last ned programmet som .PDF

Publisert: Sist oppdatert: