Gå til innhold
NITO Aust-Agder

Årsmøte NITO Pensjonistene - Aust-Agder

NITOs pensjonistutvalg inviterer medlemmer i pensjonistgruppen til årsmøte, også denne gang tar vi med våre ledsagere.

Påmelding nederst på side: Til utvalgsmedlemmene.


PROGRAM 

16:30 – 16:40  Velkommen ved utvalgsleder Arvid J. Nilsen
16:40 – 17:40  Foredrag av sjømann og kunstmaler Ants Lepson
17:40 – 18:15 Enkel bespisning (to smørbrød, et wienerbrød samt kaffe/vann)

Årsmøte

18:15 - 18:45:
Åpning av årsmøte            Arvid J. Nilsen
Årsmelding 2017                Sigbjørn Myrvoll
Årsrapport 2017.pdf
Regnskap 2017                   Sigbjørn Myrvoll
Budsjett 2018                      Sigbjørn Myrvoll
Valg av utvalgsmedl.        Valgkomiteen ved Aage Krüger

Kl. 18:45 -  19:00  Kort innlegg fra avdelingsleder i NITO Aust-Agder Jan Egil Hopen

Utlodning

Velkommen!

Om foredragsholderen

Ants Lepson er født i Estland i 1934. Familien flyktet til Sverige og så USA etter andre verdenskrig. Han mønstret på et norsk skip, og var statsløs i syv år, før han fikk norsk statsborgerskap. Lepson er utdannet som skipskaptein, og har ført flere norske seilskip, bl.a. fullriggeren «Sørlandet». Han har også vært kaptein på «Skibladner» på Mjøsa.

Kunstneren

Lepson er kjent som maler av maritime motiv. Han er bosatt i uthavnen Sandvika på Hisøy i Arendal, og har et atelier i Arendal sentrum. I mer enn 20 år har Lepson vært maler, men han har ingen formell utdannelse som kunstner, og betegner seg selv som marinemaler. Hans motiver er hentet fra det maritime miljø, og det er særlig seilskuter som er motivet.

Som gammel sjømann er Lepson opptatt av at hans bilder skal være korrekte i alle detaljer. Spesielt bilder av slaveskipet «Fredensborg» har gjort ham kjent. Lepsons bilder er i dag svært ettertraktet.

 

Frist for innkommende forslag: 6. februar. 
Forslag sendes til de samme utvalgsmedlemmene som har påmelding til årsmøtet (se under).

Påmelding til:
Peder J. Gjertmundsen
Tlf  93042060 eller e-post

Arvid J. Nilsen
Tlf  90642955 eller e-post

Betaling:
Medlemmene vil i etterkant av årsmøte motta faktura på ledsagere som deltar, dette kommer via e-post, og eller som brev til dem som ikke har registrert e-post.