Gå til innhold
NITO Nord Rogaland og Sunnhordland

Årsmøte NITO Nord-Rogaland og Sunnhordland 2018

Ein viktig moglegheitsarena der du som medlem kan påvirke kva saker som blir sett på agendaen, kva det skal satsas på i året som kjem og i tillegg velje tillitsvalte som skal leie avdelinga framover. Bli med!

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Aktiviteter

tirsdag 20.03.2018 17:00-21:30

Feltet er påkrevd

tirsdag 20.03.2018 17:00-21:30

Personopplysninger

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under

Fullfør

 

Gruppe mennesker. Foto Tom Haga

Saksdokumenter for avdelingenes årsmøte

Saksdokumenter

Offentliggjøres senest to uker før årsmøtedato.

Tidsplan/program

Kl. 16.30 registrering og enkel servering
Kl. 17.00 Foredrag "Hvorfor sitte inne når alt håp er ute?" ved Henning Aarekol
Kl. 17.45 Innleiar frå NITOS Hovudstyre
Kl. 18.15 Årsmøte
Kl. 20.00 Middag

 

Vennligst huk av ved påmelding om

   • du har allergiar eller anna vi skal ta omsyn til
   • du møter med personleg stemme
   • du møter med stemmer for ei bedriftsgruppe
Fullmakter og forslag
Registreringsskjema frå bedriftsgruppene og eventuelle forslag. Frist for innsending av forslag er 3 veker før årsmøtedato. 

Kontakt valkomiteen

Årsmøte - formell møteplass og avdelinga si høgaste organ

Kven kan delta?

 • ordinære medlemmer har tale-, forslags- og stemmerett eller kan la seg representere av bedriftsgruppa si, avhengig av kva ein sjølv ønskjer
 • pensjonistmedlemmer har tale-, forslag- og stemmerett
 • styremedlemmer og leiar i NITO Studentane sitt lokallag har talerett

Saksliste ref. vedtekter for NITOs avdelingar § 3.2 Dagsorden:

    1.Opning 
    2.Konstituering
    3.Årsmelding 2017
    4.Rekneskap 2017 
    5.Innkomne saker (obs. frist for innsending 3 veker før årsmøtet)
    6.Mål og handlingsplan 2018 
    7.Budsjett 2018 
    8.Godtgjersle til avdelingstillitsvalde 
    9.Representantar til sentrale tariffkonferansar 
    10.Val 
    11.Avslutning