Gå til innhold
NITO Møre og Romsdal

Avdelingsstyremøte NITO Møre og Romsdal 2/19

Avdelingen skal arbeide for medlemmer og bedriftsgrupper innenfor NITOs til enhver tid gjeldende visjon, formål og strategiske målområder. Avdelingen skal ivareta medlemmenes interesser både overfor sentrale organer og lokale miljøer.

Ingen påmelding

NITO har 20 lokalavdelinger spredt over hele landet. Lokalavdelingen ivaretar medlemmer, bidrar til å etablere bedriftsgrupper og utvikler tillitsvalgte. Avdelingsstyret består av inntil sju demokratisk valgte medlemmer.

Styremøter avholdes jevnlig. Alle NITO-medlemmer kan gi innspill om saker til behandling, disse må være gitt til styreleder minst 14 dager før møtet.

Saker som behandles i et avdelingsstyre:

  • Orienteringer
  • Lokalpolitiske saker
  • Handlingsplan
  • Budsjett
  • Planlegging og evaluering av kurs og arrangementer
  • Etc.

Praktisk informasjon 

Kontakt ditt lokalkontor for å komme med innspill eller om du har spørsmål.

Hvordan er NITO organisert?

Arrangement i NITO Møre og Romsdal