Gå til innhold
NITO Aust-Agder

Befarinig på ny E18 Arendal - Tvedestrand

Vil du vite hvor lønnsomme ulike veiprosjekter er for samfunnet? Bli med på befaring på den nye strekningen E18 Tvedestrand-Arendal og hør mer om veiprosjektet.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Personopplysninger

Loading

forside2.jpg

Strekningen E18 Tvedestrand-Arendal åpner tidligere enn planlagt, og vi blir med på en befaring på den nye veien som strekker seg 23 kilometer. Disiplinleder Tunell Dag Ødegård fra Nye Veier blir med oss på medlemsmøtet og befaringen. 

På befaringen vil du få mer informasjon om:

  • Hvor lønnsomme er de ulike prosjektene for samfunnet?
  • Ulykkesbelastning på strekningene - i hvilken grad kan de ulike strekningene bygges helhetlige og i lengre strekk?
  • Krav om sikring av tunneler, samt hvilken merverdi det gir for lokalsamfunnene

Program 

Kl. 13:00-13:05 Velkommen ved Egil Thor Nielsen, pensjonistutvalg NITO Aust-Agder 
Kl. 13:05 – 14:00 Informasjon om veiutbyggingen ved Dag Ødegård, disiplinleder Tunell Nye Veier  
Kl. 13:05 – 14:00 Enkel servering 
Kl. 14:00 – 16:00 Befaring på anlegget  

Avgift ved manglende oppmøte/ikke meldt avbud

Dersom du har meldt deg på og ikke melder avbud før arrangementet, får du tilsendt en faktura på kr. 60.

Spørsmål om arrangementet?

Ta kontakt med"> Egil Thor Nielsen

Telefon: 37044411 

Om Nye Veier

  • Nye Veier har 150 ansatte. De neste 20 årene skal Nye Veier bygge veier for nesten 150 milliarder kroner i Norge. 
  • Nye Veiers portefølje omfatter 530 km riksveg og tilhørende sideveinett. Selskapet skal planlegge og gjennomføre utbygging innen 20 år. 
  • Nye Veier har i oppgave å bidra til helhetlig utbygging av trafikksikre riksveier, større kostnadseffektivitet og en tydelig prioritering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet ved valg av utbyggingsrekkefølge.