Gå til innhold
NITO Oslo og Akershus

Besøk på Nedre Romerike Avløpsselskap

Teknologihistorisk gruppe besøker Nedre Romerike Avløpsselskap i Sagdalen, nær Lillestrøm. Selskapets hovedoppgave er å ta imot avløp, rense og levere det tilbake til naturen.

Påmelding på tekna sine sider. Trykk påmelding under:

Påmelding

Strandveien.jpg

Onsdag 24. april går turen til Nedre Romerike Avløpsselskap - NRA IKS i Sagdalen, nær Lillestrøm. Besøket er to-delt med informasjon/presentasjon av anlegget og  omvisning i fjellanlegget hvor rensing og bearbeiding av avløpsvann skjer.

Hver av delene tar ca. en time

Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA) er en miljøbedrift som tar i mot og renser kommunalt spillvann fra eierkommunene før det slippes ut i Nitelva, og behandler og sørger for betryggende sluttdisponering av slam som produseres ved renseanleggets drift.

NRA er organisert som et interkommunalt selskap i medhold av Lov om interkommunale selskaper. Eiere av, og deltagere i selskapet er de fire kommunene Skedsmo, Lørenskog, Nittedal og Rælingen.

Praktisk

Oppmøte er i Strandveien 22 kl. 17:00.

Adkomst

  • Bil: Fra Oslo, Strømsveien gjennom Strømmen/Sagdalen mot Lillestrøm til Strandveien, rett før Strømsveien krysser over Nitelva. Deretter 300 m langs Strandveien.
  • Buss: Rute 100 til Jenseberget, kryss Strømsveien x Strandveien. Deretter 300 m langs Strandveien.
  • Tog1: Tog til Lillestrøm, deretter 1,5-1,6 km gange langs toglinje/Henrik Sørensens vei eller gange langs Jonas Lies gate / Nittedalsgata, krysse Nitelva og Strømsveien til Strandveien.
  • Tog2: Tog til Sagdalen, deretter ca. 1 km gange eller buss 100 mot Lillestrøm til Jenseberget/Strandveien, deretter 300 m langs Strandveien.

Teknologihistorisk gruppe

Teknologihistorisk gruppe er et foredragssamarbeid mellom NITO Oslo og Akershus, Venneforeningen på Teknisk Museum, Tekna Oslo og Norsk Teknisk Museum. Målet er å sette fokus på hvilken betydning vår yrkesgruppe har spilt i samfunnsutvikling.