Gå til innhold
NITO Hordaland

Familiedag på VilVite

VilVite er et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter for teknologi, naturvitenskap og realfag. Her er det ikke vitenskapens resultater som teller i første omgang, men hvor spennende vitenskapelig arbeid og eksperimenter er.

Fulltegnet

Farget vann VilVite

Vitensenteret inviterer folk i alle aldre til å ta del i vitenskapelig arbeid og eksperimenter og retter seg spesielt mot barn og unge under utdanning.

Vitensenteret legger vekt på det interaktive og er rettet mot menneskene som tenkere, skapere og brukere i stedet for passive forbrukere og tilskuere. Publikum skal ikke fortelles hvordan verden er, de skal bli inspirert til å finne ut av det selv.  

Ved uteblivelse, uten å gi beskjed, vil du bli fakturert kr. 160,- pr. billett.
Dette for at vi skal kunne dekke opp kostnadene som påløper. Beskjed om at du ikke benytter deg av billettene må gis til NITO Hordaland innen torsdag 1. november.