Gå til innhold
NITO Aust-Agder

Felles avdelingsstyremøte nr 1/19 Aust- og Vest-Agder - Kjøita

Det avholdes avdelingsstyresamling for avdelingsstyrene i NITO Aust-Agder og NITO Vest-Agder.

Ingen påmelding for medlemmene i avdelingstyretProgram

 
Fredag 11. januar

Kl. 15:00 Mat fra Kjøkkenskapet, vi spiser før møtet starter. Skriv i påmeldingen hvis du ikke skal delta på måltidet.

Kl. 15:30 Velkommen og start på konferansen ved avdelingslederne Esben Gundersen og Malini S. Espeland.

Kl. 15:40 – 19:30 Fokus 2018, men aller først legger valgkomiteen fram forslaget sitt.
◾Årsberetning
◾Regnskap
◾Tiltak/handling og resultater
◾Gjennomgang av saker, fordeling av oppgaver på årsmøtet.

 

Lørdag 12. januar

Kl. 9:30 – 15:30 Fokus 2019
◾Strategi
◾Suksesskriterier
◾NITOs mål 2019 (inkl. medlemsstrategi – vekstmål).
◾Gruppearbeid, drøfting og prioritering av lokale tiltak.

Kl. 11:30 Mat fra Kjøkkenskapet

Kl. 12:00 - Fokus fortsetter.
◾Budsjett 2019

Avslutning ved avdelingsstyrelederne Malini S Espeland og Esben Gundersen.