Gå til innhold
NITO Aust-Agder

Felles styremøte NITO Aust-Agder og NITO Vest-Agder 4/18

Avdelingsstyrene i NITO Aust-Agder og NITO Vest-Agder avholder felles styremøte.

Deltakerne får egen innkalling.

NITO har 20 lokalavdelinger spredt over hele landet. Lokalavdelingen ivaretar medlemmer, bidrar til å etablere bedriftsgrupper og utvikler tillitsvalgte. Avdelingsstyret består av inntil sju demokratisk valgte medlemmer.

Avdelingene i Agder gjennomfører ca. fire ganger i året felles styremøter. Avdelingene har felles handlingsplan og de aller fleste aktivitetene og arrangementene sammen.