Gå til innhold
NITO Buskerud

Hvordan selge min kompetanse internt eller eksternt?

Sitter du med kunnskap og ferdigheter du ikke får brukt? Enten du har jobb eller er jobbsøker kan du lære deg hvordan du deler kompetansen din på en best mulig måte.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Personopplysninger

Fullfør

Kurset holdes av Jon Fredrik Alfsen fra Impaktor As. På kurset vil han gå igjennom følgende temaer:

  • Karriereutvikling og jobbsøking -hvordan henger det sammen?
  • Jobbsøking er kompetansesalg –hva kjennetegner den gode selger?
  • Introduksjon til det formelle og det uformelle markedet?
  • Rekrutteringsprosessen –hvordan påvirker det deg som jobbsøker?
  • Hvordan lese og tolke annonser, hvordan skrive jobbsøknader og CV, hvordan preppe dine referansepersoner?
  • Hvordan planlegge og gjennomføre intervjuer?
  • Hvordan angripe det uformelle jobbmarkedet på kort og lengre sikt?

Hovedfokus for kurset vil være teknikker knyttet til alle faser av kompetansesalg og trening og er like aktuelt om du har jobb eller er jobbsøker.

Om foredragsholderen:

Jon Fredrik Alfsen er statsviter og høyskolekandidat. Han har etterutdanning i
livsfaseorientert personalpolitikk og har leder- og undervisningserfaring fra Prosjektforum ved UiO. Jon Fredrik har mange års erfaring som rådgiver innenfor endringsprosesser, leder- og ledelsesutvikling og utvikling av medarbeiderskap.tvikling av medarbeiderskap.

Praktisk informasjon: 

Fra 16.30 serveres det buffet i restauranten. Kurset varer fra 17.00 til 20.30.

Har du fått tilbud om jobb? Vi kan kvalitetssikre din arbeidsavtale

En arbeidsavtale regulerer forhold mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Avtalen skal være skriftlig.

Send arbeidsavtalen til  før du skriver under. En av våre eksperter på arbeidsrett tar en gjennomgang og sikrer at dine rettigheter er ivaretatt.