Gå til innhold
NITO Oppland

Innlandets ingeniørkonferanse: Bærekraftig bygging og sirkulær økonomi

Bygg- og anleggsnæringen står i dag for 40 % av norske klimagassutslipp. For å gi fremtidige generasjoner mulighet til å bo og leve godt må vi tenke nytt. Innlandets ingeniørkonferanse handler i år om bærekraftig bygging og sirkulær økonomi.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Aktiviteter

torsdag 31.01.2019 13:00-18:30

Vennligst kryss av under for hvilke programdeler du ønsker å delta på.

torsdag 31.01.2019 19:00-21:00

Personopplysninger

Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

For å øke byggenæringens bærekraft og produktivitet må vi lage løsninger som begrenser produksjon og forbruk av nye materialer, eliminerer avfall og reduserer klimaavtrykk. Oppgaven må løses gjennom samarbeid på tvers av sektorer og gjennom hele verdikjeden.

Lineære «bruk-og-kast» prosesser må erstattes med en sirkulær økonomi der man utvikler varige produkter som kan vedlikeholdes og siden gjenbrukes.

Erfaring og kompetanse fra både bygg- og anleggsnæringen og andre sektorer kan videreutvikles til nye, spennende løsninger og produkter. Ingeniører og teknologer har en viktig rolle inn i dette arbeidet for en mer bærekraftig bygg- og anleggssektor.

Konferansen er også et bidrag til å nå FNs bærekraftsmål nummer 12: Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre, gjøre mer med mindre ressursforbruk og færre miljøødeleggelser.

Arrangementet er åpent for alle interesserte og deltakelse er gratis.

Program

Konferansier er Kjetil E. Lein, visepresident i NITO og ingeniør i Kongsvinger kommune.

12.30 Oppmøte og registrering - enkel servering

13.00 Konferansestart

Byggfloken – en framtid bedre enn vår fortid, ved Mads Bruun Høy, partner og business architect hos Æra Strategic Innovation

Hvordan kan vi bygge og drifte «Paris-proof» bygg, dvs bygg som bidrar til at vi oppnår våre klimamål og som utnytter materialressurser best mulig, ved Katharina Th. Bramslev, daglig leder i medlemsnettverket Grønn Byggallianse

NITO Klima og miljø - om fagnettverket og ingeniørenes rolle i det grønne skiftet, ved Helge Klevengen, leder for NITOs fagnettverk for klima og miljø

Sirkulær økonomi i praksis, ved Tom Gusdal, leder for kvalitet og HMS i Metallco, Norges ledende konsern innen gjenvinning av jern og metall

Innovasjon i offentlige anskaffelser - en kraftfull motor for grønn næringsutvikling, ved Kjersti Granaasen, Rådgiver NHO Innlandet

Hvordan kan den tremekaniske industrien tilpasse seg og drive fram nye og gode løsninger med redusert klimaavtrykk, ved Engebret Dæhlin, daglig leder Norwegian Wood Cluster

Fra skog til bygg i by og bygd, ved Arthur Buchardt, forretningsmann, initiativtaker og investor for Mjøstårnet, verdens høyeste trebygg i Brumunddal

18.30 Konferanseslutt

19.00 Middag i hotellets restaurant

NITO-tillitsvalgt? Se her!

Vi arrangerer som tidligere en regional tillitsvalgtsamling for våre tillitsvalgte i Hedmark og Oppland dagen etter Innlandets ingeniørkonferanse, dvs. fredag 1.2. For deg som tillitsvalgt dekker NITO overnatting på hotellet. Mer informasjon om tillitsvalgtsamlingen og påmelding på hele programmet for tillitsvalgte finner du her.

 

 

Aktuelle kurs og arrangementer i Hedmark