Gå til innhold
NITO Oslo og Akershus

Karbonfangst

Mye blir sagt og skrevet om CO2-lagring. Hvordan kan vi få det til? Er dette en del av løsningen?

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Personopplysninger

Fullfør

Lagring og bruk av CO2

Mye blir sagt og skrevet om CO2-lagring i mediene. Mange mener noe om hvor mye CO2 som kan lagres på norsk sokkel. Det vi vet, er at kapasiteten er stor, og man jobber med å få en bedre oversikt. Norge har lang erfaring og er fremst i verden innen kunnskap og teknologi på dette fagfeltet.

Oscar Graff, Aker Solutions

Vi får besøk av Oscar Graff som er visepresident i avdeling for CO2 fangst, utnyttelse og oppbevaring (Carbon Capture, Utilization & Storage(CCUS)) i Aker Solutions AS. Han skal fortelle oss om mulighetene for å lagre karbondioksid (CO2) under havbunnen på kontinentalsokkelen og lede oss gjennom den teknologiske utviklingen som Norge og Aker Solutions har hatt på dette feltet.

Framtidens teknologi

Lagring og bruk av CO2 inneholder mye norgeshistorie. Dette er et foredrag for dem som ønsker å høre på en spesialist innen fagfeltet om hvorfor det er viktig med CO2 fangst og hva er fremtidens teknologi på feltet?

Vel møtt til en lærerik kveld! Enkel servering kl. 16.30. Temamøtestart kl. 17.00.

NITO Klima og Miljø, Oslo og Akershus

Nettverksgruppen NITO Klima og Miljø, Oslo og Akershus har som målet å skape kunnskap, forståelse, ideer og engasjement på tvers av alle sektorer og fagnettverk.

!

NITO satser på fag

NITO har flere fagnettverk, disse styres og driftes av NITOs fagutvalg.

Fagutvalgene er rådgivende organ underlagt NITOs Hovedstyre som skal gi innspill og råd i utvikling av faglige tilbud og fagpolitiske saker.

Det betyr at fagutvalgene skal være en pådriver og høringsinstans for bransjen og fagene. Det jobbes for at fagnettverkene skal være en arena der NITO-medlemmer kan dele sin erfaring og søke rådgivning hos sine bransjekollegaer.

Våre fagnettverk